פרשת נח: שני פנים בתיבה

הקב"ה מביא מבול על העולם ואומר לנח לבנות לו ולכל משפחתו ולכל החי, תיבה.

אכן נח בונה תיבה לכל מי שהקב"ה אמר לו שצריך להיכנס.

כידוע, בתיבה, בזמן המבול לא התקיימו יחסי אישות. ניתן להבין את הסיבה ע"פ שני טעמים.

  • בשעה שיש צער בעולם, אין מן הראוי להתעסק בפריה ורביה.
  • בזמן צער, כל אדם מתכנס בתוך עצמו לעשות חשבון נפש.

מטעמים אלו נראה לי שהקב"ה אוסר אישות בתיבה,

שבת שלום

שאול ענבר

השאר תגובה