שבועות נשא לקבל תורה נדרשת מידה של נזירות

קבלנו תורה מהקב"ה.להקב"ה אין גוף ואין דמות הגוף.מפני כך, קשה עלינו לתפוס את הקב"ה וכן את תורתנו.לעתים אף איני מבין את הפשט.אם הפשט אינו מובן, כל שכן הרמז, הדרש והסוד, אינם מובנים לי כלל וכלל.בעת שהתורה שבכתב לא ברורה, לעתים אף התורה שבעל-פה אינה נהירה.כדי להבין תורה לעתים נדרשת מידה של נזירות.אך לא בכל מקרה…

קרא עוד

פרשת במדבר: הכל סביב המשכן והמקדש

בפרשת במדבר מופיעים סדר הליכת ישראל במדבר. לכל שבט ושבט היה מיקום מסוים שבו הוא נסע קבוע. דוגמה: שבטים יהודה, יששכר וזבולון תמיד הלכו בצד מזרח. כך שכל שבטי ישראל היו מסודרים בצורת ריבוע. היכן היה מקומו של שבט לוי? שבט לוי עם אוהל מועד, הלך במרכזו של מסע ישראל. מדוע שבט לוי לא הלך…

קרא עוד

פרשת בהר בחוקותיי שחרור עבדים

בפרשת בהר אנו מצווים על עבד עברי.ברצוני להתחיל בשאלה מתי העבד משתעבד והיאך צריך להתנהג אליו.אדם משתעבד לעבד כאשר הוא עני.סוג נוסף של עבד, הוא אדם האוהב את אדונו ואינו רוצה לצאת לחופשי בשנת השביעית.לאור זה, אדונו רוצע את אוזנו במרצע ועבד זה נהפך לעבד עולם, עד שנת היובל.כאשר העבד עובד אצל אדונו, אדונו חייב…

קרא עוד

פרשת אמור: קיום מצוות על ידי קבוצה מישראל

הפרשה פותחת באיסור לכוהנים להיטמא למתים, חוץ מאמותיהם, אביהם, בניהם, בנותיהם, אחיהם ואחיותם.בנוסף, חל על הכוהנים איסור חתנות עם נשים מסוימות, הנשים האלה הן: זונה, חללה (שנולדה מפסול חיתון. כגון: בת שנולדה מאלמנה לכוהן גדול), גרושה.עבודת הכוהנים נעשית ע"י כוהנים שאינם בעלי מומים.במצב שכל הכוהנים טמאים, הם אסורים לאכול קודשים.כל האיסורים האלה חלים על הכוהנים…

קרא עוד