פסח תשפ"ב והגדת לבנך

התורה מצווה לספר לבנך ביום חמישה עשר לחודש ראשון לצאת ישראל ממצרים, את סיפור יציאת מצרים. בפשט דברים אלה נמצא החיוב להגיד בפה לבן את סיפור יציאת מצרים. בנוסף, ידוע לנו שצריך לספר לכל בן, מארבעת הבנים את הסיפור שלו. המשנה נוקטת שהבן צריך להתחיל לשאול את אביו, ע"מ שאביו יתחיל לספר לבן. הגמרא ממשיכה…

קרא עוד

מחשבה על הלכה לאנשים עם מגבלה ניכרת לעין

ברצוני לבדוק אם קיימת אפשרות לקבוע שההלכה בנויה לאנשים עם מגבלה שאינה ניכרת לעין ולומר שההלכה ביסודה לא נכתבה עבור אנשים שמגבלתם נכרת לעין. איננו יכולים להשתמש באותה הלכה אצל שני סוגי האנשים מכיוון שיש הבדל גדול, ואלה שני סוגי אנשים השונים אלה מאלה ביסוד ובתכלית. יסודות ההלכה בנויים לאנשים שמגבלתם אינה נכרת. בהתאם לכך,…

קרא עוד