פרשת וילך: מועד הקהל

משה מצווה את ישראל בשנה הראשונה לשמיטה לאחר שנת השמיטה, להיקהל במקדש ולהאזין ביחד לתורתנו. השאלה העולה ממצווה זו, מדוע חלה מצווה זו בשנה הראשונה לשמיטה? עולות בדעתי שתי תשובות: בשנה הראשונה לשמיטה בחג הסוכות, מביאים מעשר ועדיין אין הרבה תוצרת להביא בתחילת שנה זו, לכן יש מספיק פנאי לקרוא ולשמוע את תורתנו. בשנת השמיטה,…

קרא עוד

פרשת ניצבים וראש השנה תשפ"ג: ברית חדשה

היום אתם ניצבים לפני ה'. לשם מה אתם ניצבים? כדי לכרות ברית עם ה'. אנו קוראים מידי שנה פרשה זו, בשבת של לפני ראש השנה. ברית זו, נכרתת בין ה' לבין כל אחד ואחת מישראל. ברית זו, לא התרחשה בעבר בלבד, אלא מתרחשת יום יום. מפני שהכתוב אומר את זה בעצמו. בדברים (כט,יג-יד) כתוב: "וְלֹ֥א…

קרא עוד

מהי תפילה מילים או מנגינות או מילים וגם מנגינות 

*לזכר אברהם אורן זצ"ל, שהיה בעל תפילה בקהילתנו שנים רבות* אבי מורי ואני מתכוננים אחר חצות לילה ללכת לומר סליחות ראשונות. רגע קט לפני צאתנו, אני תופס רגע של התבודדות עם הקב"ה. אחר נוטל ידי להיטהר לפני שאשפוך תחנוני לפני מלך המלכים. הגיע הרגע , אבי קורא לי "הגיע הזמן, בא נלך". אנו יוצאים לדרך…

קרא עוד

פרשת כי תבוא: עמנו קיים בזכות עבודת ה' וקיום מצוותיו

משה אומר לישראל, אתם עם בזכות עבודת ה' וקיום מצוותיו. מפני כך, ישראל נקראים "עם סגולה". פרושו של דבר זה, שאנו איננו יכולים לעשות ככל שעולה על דעתנו. מחובתנו לעבוד את ה'. היאך נקיים צו זה? הרי יש לנו הרבה גירויים בעולמו של הקב"ה המפריעים לנו להתמקד בהקב"ה. אני רק אתן עצה מניסיוני, אבל יש…

קרא עוד

פרשת כי תצא: המחייה היא הזכירה

בפרשה זו, אדבר על דברים שאולי מוכרים ומובנים לכל, אך לי דבר זה התבאר השנה יותר.הקב"ה מצווה אותנו, זכור את אשר עשה לך עמלק.המצווה כוללת שלושה חלקים: א. לזכור ב. לא לשכוח. ג. מחיית זכר עמלק.זכור: לזכור בפה, לספר לנו ולילדינו את הסיפור הזה.לא לשכוח: לא לשכוח את הסיפור הזה מהלב. כלומר, אסור לנו לשכוח…

קרא עוד