פרשת בחקותי: ה' חפץ בנו עד למאוד

בתחילת פרשתנו הקב"ה פונה אלינו ומבטיחנו, שכאשר נשמור את בריתו, ה' יהיה ויטיב עמנו . פנייה זו מראה, עד כמה ה' חפץ בנו. אולם היאך נחפוץ ונבדוק בו? הרי יחסנו אליו יתברך, אינו ידוע ומובן כלל. אי-אפשר להתייחס ככל הישויות בעולם הזה. מפני שאין לקב"ה גוף ודמות הגוף. לכן יחסנו אליו יתברך, צריך להיות יחס…

קרא עוד

פרשת בהר להתייחס לכל פרט בעולם

מצווה ראשונה בפרשתנו, היא שמיטת קרקעות.השאלה הידועה, מה שמיטה להר סיני?התשובה, הקב"ה הוא המנהל בעולם או במילים אחרות, כל פרט בעולם זה הקב"ה.צריך להבין משפט זה היטב, שלא נאמר, משפט מילים סתם הן.הקב"ה ברא ובורא ומנהל את כל העולם.כאשר נגיד משפט זה בשלילה.התוצאה תהיה שלא יהיה עולם כלל.מפני שכל העולם והבריאה היא הקב"ה.דהיינו, שכל פרט…

קרא עוד

נרות של כאב

הגזרה נגזרה, נרות כאב אחר פורים.מה אעשה היאך אדליק נרות שלא בחנוכה ואחר פורים.אין מה לעשות, אתחיל לעיין בהלכות נרות כאב.ההלכה הפותחת, "מן הדין יש להדליק שמונה ימים, שמונה נרות בלבד, נר ליום".אך מה אעשה, קיבלתי עשרה ימים ובנוסף שני נרות ליום.לפתע אני נזכר שאפשר להדר ולהוסיף נרות בכל יום, כשיטת בית הילל.כך אני ניגש…

קרא עוד

פרשת אמור: העבודה נעשית בגוף שלם

לכוהן בעל מום גופני, אסור להקריב את קורבנות ה'. יש לשאול על הלכה זו, מדוע דווקא כאשר יש מום גופני ולא שיש מום שכלי, נפשי וכו'. ליבי אומר לי לתרץ שאלה זו, כך. כאשר יש מום גופני הנראה לעין, האדם כל זמנו רואה את מומו ואינו שלם עם גזרת ה' אשר גזר עליו. באי-שלמות זו,…

קרא עוד

פרשת אמור: כיצד להיות קדוש

שני בני אהרון מתו, מפני שטעו טעות בדרך שהיה צריך לעבוד במשכן ה'.אחר מותם, מורים לנו היאך להיות קדוש.אחר שמורים להיות קדוש, אומרים היאך להימנע מאי-קדושה.במה דברים אמורים, בכהן שנפטר קרוב משפחה, בשעה זו חלים עליו דינים, האם כהן זה רשאי או אי-רשאי להכנס למשכן.בנוסף, התורה מורה, שבעלי מומים, אסור להם לעבוד במשכן (בקודש).אך ראינו…

קרא עוד

יום הזיכרון ויום העצמאות תשפ"ב: הזיכרון

כל נופל וסיפורו, מעשיו הגדולים וגבורתו. כל חלל, ברגע אחד נגדעו חייו המפוארים. ביום שנקרא לכיסא הכבוד, חייו נעצרו ברגע אחד ולכאורה תמה מסכת חייו. נוהג יפה נהגו, לספר ולהרבות בשבח האדם. אך היכולת שלנו היא  לספר רק על חייו הקצרים. אין בנו את הדעה והכוח לספר עליו אחר שנקרא לכיסא הכבוד. אנו צריכים להבין…

קרא עוד