שלח הזיכרון

בסוף פרשת השבוע מופיעה פרשת ציצית. כתוב בה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי.מצווה זו מסמלת את כל תרי"ג מצוות.התזכורת היא בלבישת הציצית על הגוף של אנשים.שאלתי האם ואיך אפשר לזכור בכל עת את הקב"ה שלובשים את הציצית?משאלה זו, ברצוני להעלות איך זוכרים דברים שונים?ראשית אנו זוכרים, אם אנו מתמקדים בדבר (לי ההתמקדות עוזרת בדרך…

קרא עוד

פרשת בהעלותך הזדמנות נוספת

בפרשתנו אנו מצווים לקיים פסח שני.פסח שני, מתקיים חודש אחרי חג הפסח.האנשים המצווים בו, אנשים שהיו טמאי מת, ואנשים שהיו רחוקים מהמקדש.מדוע נצטווינו במצווה זו?מצווה זו, היא הקרבת קורבן הפסח, ועונשה כרת כאשר קורבן זה אינו מוקרב.כדי למנוע החמצה של מצווה כזו גדולה, נתנו הזדמנות נוספת בפסח שני.מצווה נוספת שיש בה עונש כרת, היא מצוות…

קרא עוד

פרשת נשוא כל יום, הוא יום חדש 

בסוף פרשת נשוא, אנו קוראים את פרשת הקורבנות של הנשיאים.  בפרשה זו, מתוארים שנים עשר קרבנות זהים שהקריבו הנשיאים בכל יום מהקמת המשכן. כאשר פריט אחד משתנה בכל יום רק הנשיא המקריב. השאלה, מדוע התורה חוזרת שתים עשרה פעמים על אותו קורבן ולא כותבת פעם אחת את הקורבן וכותבת שבכל יום נשיא אחר הקריב? תשובה…

קרא עוד