אחרי מות קדושים: המשפט ביד השופט

התורה מצווה בפרשת קדושים (יט,טו), כתוב על השופט לשפוט בצדק ולא לעשות עוול. בנוסף. לכל אורכה של התורה, קיימות מצוות מרובות לשופט. מפני כך, בטרם יבוא השופט לשפוט, הוא צריך ללמוד את מצוותיו ודיניו. היאך השופט ישפוט בצדק ולא יעשה עוול? כאשר השופט ישפוט, ישפוט ע"פ המשפט. מי יכול לכהן כשופט? השופט אינו מספיק שיהיה…

קרא עוד

פרשת תזריע מצורע: מה בין נידה למילה

הפרשה פותחת ביולדת היולדת זכר ולאחר מכן היולדת טמאה שבעת ימים, כטומאת נידה. פסוק אחר פתיחה זו, הקב"ה מצווה על מילת הזכר בגיל שמונת ימים. השאלה העולה, מה הקשר בין טומאת היולדת למילת הזכר? השאלה היא משתי סיבות: התשובה שלי לשאלה זו. עולמנו מורכב מהמספר שבע. שבעת ימי השבוע, שבעת ימי חגי פסח וסוכות, שבעה…

קרא עוד

פרשת שמיני: בעיית התפילה

אנו נמצאים ביום השמיני, לאחר שבעת ימי המילואים.ביום זה נחנך המשכן והשמחה הייתה כה גדולה.בעת או כתוצאה משמחה זו, שני בני אהרן נתנו אש זרה ומתו מכך.לאחר פרשה זו, הקב"ה מורה לכוהנים לא להיכנס לעבודת הקודש שיכורים.חלק מהמפרשים מסבירים את סמיכות הפרשה לציווי זה, שבני אהרן נתנו אש זרה, מפני שהם היו שיכורים.פרשה זו אומרת…

קרא עוד

פסח תשפג: להשיב לפי דעת הבן

יציאת מצרים זה אירוע משמעותי בחיינו. אילו לא יצאנו ממצרים, היינו משועבדים במצרים וכל ההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין, ללא ידיעת ה' ותורה ומצוות.  מפני כך, יציאת מצרים היא האירוע המכונן של עם ישראל, שבו התחלנו להיות עם. אם כך, ראוי שכל איש ואישה מישראל יתעניינו ביציאת מצרים, לפי הבנתם. באמת כך מובא בתורה ובהגדה, ארבעה…

קרא עוד