פרשת ויצא: לכל אחד יש כתר

יעקב מוליד שלושה בנים הראויים לכתר מלוכה. ראובן, הילד הבכור של יעקב.  ראובן מחלל את יצועי אביו במעשה בלהה אך תמיד נשאר הבכור. יהודה, יצא ממנו דוד המלך משיח ישראל לעתיד לבוא. יוסף, הילד הראשון של רחל גם משיח, אך  הוא משיח בגשמיות כלומר יוסף מקבל מפרעה את האחריות על הממלכה של מצרים. בנוסף יהושע,…

קרא עוד

פרשת תולדות: המשכיות הזרע

בתחילת פרשתנו כתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק. בסוף פרשת חיי שרה כתוב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. משני פסוקים אלה אפשר ללמוד שיצחק הוא ממשיכו של אברהם. לימוד זה ניתן ללמוד משתי סיבות. מטעמים לי נראה לי שאפשר ללמוד שיצחק ממשיך ישיר של…

קרא עוד

פרשת חיי שרה: רבקה ורחל ומשה רבינו – גילויין ע"י מים.

רבקה, משקה את גמלי עבד אברהם. בכך העבד יודע שזאת האישה המיועדת ליצחק. רחל, משקה ראשונה את צאנה אחרי שיעקב גלל את האבן מעל פי הבאר. משה, השקה את צאן ציפורה ואח"כ יתרו אומר לציפורה לקרוא לו. מים, נמשלו לתורה כיוון שאין סוף לשניהם. כנראה תכונה להשקות במים מראה על רצון להראות את הבורא. שבת…

קרא עוד

פרשת וירא: גירוש ישמעאל – ניסיון או אי בחירה

שרה יולדת את יצחק, כאשר הבטיח לה הקב"ה. אחר הלידה שרה מבקשת מאברהם לגרש את הגר וישמעאל. אברהם מתלבט ועומד בפני ניסיון קשה לגרש את בנו. הקב"ה מצווה את אברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה", מהעת הזאת אברהם שומע בקול שרה  ואינו מתלבט יותר אם לגרש את ישמעאל או לא. כלומר אברהם לא…

קרא עוד