פרשת ויגש: לצאת מהקשיים ומהגלות

הקב"ה מתגלה ליעקב במראות הלילה, כאשר יעקב יורד מצרימה. בנוסף ראינו כאשר יעקב בורח לחרן, הקב"ה מתגלה אליו בחלום. פרשנינו מסבירים שהתגלות בלילה מסמלת ירידה מהארץ שהיא ירידה אל החושך. כאשר יש לי קשיים, החיים נראים לי חשוכים. אך הקב"ה מבטיח ליעקב שיהיה עמו בכל הדרך ובכל הגלות. וכך יעקב בוטח בקב"ה שלא יהיה לו…

קרא עוד

פרשת מקץ: יגעת ומצאת תאמין

רובה של פרשתנו עוסק  בירידת אחי יוסף כדי להביא אוכל לביתם. כאשר הם מגיעים למצרים מתחילה פרשה נוספת של מפגש עם יוסף. לכאורה מדוע יוסף לא מתוודע מיד לאחיו או מדוע אחיו לא שואלים האם יוסף במצרים. הלא אחיו ידעו שיוסף הורד מצרימה. לדעתי אם יוסף היה מתוודע מיד לאחיו או אחיו היו שואלים עליו…

קרא עוד

פרשת וישב: מעשה אבות סימן לבנים

בפרשתנו יוסף מתחיל להתגלגל למצרים. אנו רואים שיוסף כל הזמן נאמן לא-לוהיו וליהדות. רואים את הנאמנות הזאת בשני אירועים בפרשה. מהיכן יוסף קיבל את אמונתו? ספרים לא היו אז וגם ישיבה גבוהה לא הייתה. התשובה היא שיוסף קיבל חינוך מיעקב שהורה לו את הדרך בחיים. אני חושב שהלימוד הטוב זה מאבא ואמא, או מורה אישי,…

קרא עוד

פרשת וישלח: בעל תשובה מקבלים את תשובתו ובעל חטא נשאר בחטאו

סיפור שמעון ולוי על הריגת אנשי שכם בגלל מעשה דינה, נחשב למעשה פשע. בברכת יעקב לשמעון ולוי בעקבות מעשה שכם, נאמר "בסדם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחת כבודי….אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל". אנו רואים שברכה זאת התקיימה בהמשך התורה בחלקה. אנחנו רואים ששבט לוי, במעשה העגל, לא משתתף. עקב כך הוא נהפך למשרתי ה' בבית…

קרא עוד