פנחס הארץ מוגשת כמגש של כסף ואתם תקיימו מצוותי

בפרשתנו מתקיים המניין השני של ישראל, לקראת כניסתם לארץ.ישראל נמצאים בגבול יריחו בשנת הארבעים.מניין זה מתבצע לקראת חלוקת הארץ לשבטים.החלוקה נעשתה ע"פ גורל.מכך שהחלוקה בצורה זו, אנו מבינים שהחלוקה בוצעה ע"י ה' וישראל לא היו צריכים להתעסק בזה.נושא החלוקה, מוגש לישראל כמגש של כסף.אחר מגש זה, טקס החלפת המנהיגים מתבצע.יהושע מחליף את משה.החלוקה והחלפת הנהגה,…

קרא עוד

בלק ברכה וקללה

פרשתנו מתחילה שישראל קרובים למואב ומואב מפחדים ממלחמה עם ישראל. מפחד זה, קורא בלק לבלעם לקלל את ישראל. בלעם נענה לבלק ואולם אומר למואב את הדבר שה' ישים בפיו אותו אדבר. כך היה, בלעם בא וה' מברך את ישראל. אנו רואים שברכה מסייעת וגם במקומות אחרים ברכה וקללה יש להן חשיבות גדולה, לדוגמה בפרשות בחוקותי…

קרא עוד

חקת גדלנו בכמה שנים

בפרשתנו מופיעה תלונת ישראל, שאין להם שתייה.לאור זאת, ה' מצווה את משה לקחת את מטהו וכן מצווה את משה ואהרן להקהיל את העם אל הסלע.סלע זה יוציא מים לישראל ע"י שנדבר אליו.באמת כך היה, כל העם באים אל הסלע.כעת משה מכה בסלע במקום לדבר אליו.משה ואהרן נענשים על מעשה זה.העונש שמשה ואהרן לא נכנסו לארץ.סיבת…

קרא עוד

קרח מעמדות

בתחילת הפרשה ישנה "מתקפה" על  משה ואהרון  מצד קורח ועדתו. קורח ועדתו טוענים בפני משה ואהרון, מדוע אתם מתנשאים על קהל ה' או במילים של ימינו מדוע אתם  הצבתם אתכם בראש. טענתם אינה צודקת לחלוטין, מפני שה' קבע שהם יהיו מנהיגי הציבור. חטאם של עדת קורח, הוא שהם רצו להחליף את משה ואהרן. בכך הם…

קרא עוד