פרשת חקת: פספוס של משה ואהרן

ישראל מתלוננים במסעם במדבר, כהרגלם.תלונתם הפעם, שאין להם מים לשתות.עקב כך, הקב"ה אומר למשה ואהרן להקהיל את ישראל לסלע עם המטה ולדבר אל הסלע ויצאו ממנו מים.למרות צווי ה', משה מקהיל את ישראל ומכה בסלע פעמים.מדוע משה עובר את דבר ה'?משה והעם זוכרים שבעזרת המטה נעשו להם ניסים.עקב כך, משה חשב שבעת הזו הכאת הסלע…

קרא עוד

פרשת שלח: החטא העונש והתיקון

הקב"ה אומר למשה לשלוח לו אנשים לתור את ארץ כנען.הקב"ה אינו צריך שליחות זו, מפני שה' קבע את הטיב של ארץ כנען.משה אינו שולח סתם אנשים, אלא משה שולח את ראשי ישראל.ראשי ישראל יוצאים לשליחותם וחוזרים ומוצאים את דיבת הארץ.בהוצאת דיבת הארץ חטאו ראשי ישראל והעם חטא בקבלתו את דבריהם ובתלונתם נגד משה ואהרן.עונשם של…

קרא עוד