פרשת משפטים: פועלים מתוך חלק א-לוה ממעל

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.של מה ואלה המשפטים?של עשרת הדיברות אשר הקב"ה הורה לישראלועתה הקב"ה מורה לנו את המשפטים היוצאים מעשרת הדיברות.לדוגמה, הדיבר הראשון, "אנוכי" משפטיו היוצאים ממנו הם דיני עבד עברי.השאלה שצריכה להישאל עתה,מדוע הקב"ה מורה לנו את אלה המשפטים? האם אין אנו יכולים בשכלנו להוציא משפטיו לאור?ידוע שמשפטי ה' אמת.הקב"ה חפץ שנדון בעזרת…

קרא עוד

פרשת יתרו: שיא השיאים

הנה זה מגיע.השבת זה מגיע.אחר ארבע שבתות שבהן היינו:משועבדים לפרעה במצרים, ע"מ שנדע להבחין בין עבדי פרעה לעבדי ה'.ה' הכה את מצרים עשר מכות, ע"מ שנכיר את ה' א-להינו.החודש הזה לכם ראש חודשים, שנגיע כולנו כאיש אחד ובלב אחד לקבלת התורה.קריעת ים סוף, יש להאמין בה' ובמשה לפני קבלת התורה.עתה כאשר שכל ישראל בדרגת ממלכת…

קרא עוד

פרשת בשלח: קריעת ים סוף אמונה לנצח נצחים

ישראל יצאו ממצרים בדרכם לארץ ישראל.דרכם הישירה לארץ אינה עוברת כלל בים סוף.אם כך יש לשאול, מדוע הקב"ה העביר אותנו שם?עוד יש לשאול, מדוע הקב"ה אמר לישראל לפני קריעת הים.לא עת תפילה היא אלא עת לנסוע היא.הקב"ה הראה במעשה זה את ידו הגדולה.ידו הגדולה ראו גם ישראל וגם מצרים.אחר שראו את ידו הגדולה, ישראל שרו…

קרא עוד

פרשת בא: מצווה ראשונה שייכת למעמד הר סיני

הקב"ה אמר למשה ולאהרן בארץ מצרים, החודש הזה לכם וכו'.אוף, בני ישראל שואלים מה הקשר לקידוש החודש עתה.אנו עדיין עבדים לפרעה.אתמול עוד עבדנו בפרך, התעננו, סבלנו.אנא מלך מלכי המלכים הקב"התן לנו מספר ימי מנוחה, ראשית.אח"כ הורה לנו מעט מצוות הקשורות לעת הזו.לאחר מכן הורה לנו מצוות כמו קידוש החודש.אנו נקיים את כל מצוותיך ביראה ובאהבה…

קרא עוד

פרשת וארא: להבין במעט את המכות

הקב"ה הביא על המצרים עשר מכות.מה סדרן, מה מהותן הכל שואלים.עד שבא ר' יהודה ודרש בהן סימנים.דצ"ך, עד"ש, באח"בשוב הכל שואלים, מה פשרם של אלה הסימנים.חיכו וחיכו עד שבא ר' יצחק דון אברבנאל והתיר את פשרם של אלה הסימנים.הרב החל בהסברו ואמר כך.במכה הראשונה בכל קבוצה כתובה המטרה בקבוצה זו.אפרט עתה.המכה הראשונה בקבוצה הראשונה היא…

קרא עוד

פרשת שמות: מעבדות פרעה לעבדות שמים

המשחק מתחיל מחדש.מלך חדש מולך במצרים.מלך זה לא הכיר את יוסף ואחיו.אין זה משנה אם חדש ולא הכיר ממש או שינה את יחסו כלפי ישראל.מלך זה גוזר גזרות קשות על ישראל.אשר איש לא חפץ בם.חלק מגזרות אלו היו, עבודת פרך, בתחילה היה חומר גלם אחר זמן לא היה חומר גלם, כל בן השלך ליאור.אולם כל…

קרא עוד

פרשת ויחי: שתי נקודות מבט

"וְאַתֶּם חֲשַׁבְתֶּם עָלַי רָעָה אֱלֹהִים חֲשָׁבָהּ לְטֹבָה לְמַעַן עֲשֹׂה כַּיּוֹם הַזֶּה לְהַחֲיֹת עַם רָב" (בראשית נ,כ)אחר מות יעקב אבינו אחי יוסף מפחדים שיוסף יתנקם בהם על כל מה שהם עשו לו. בעקבות כך, הם אומרים ליוסף שהם רוצים להיות עבדיו. יוסף משיבם, שהם חשבו לגרום לו רע בעקבות היחס שלו אליהם. אך הקב"ה חשב בכל…

קרא עוד

פרשת מקץ: להתגלות ברגע הנכון

שנות הרעב הקשות מגיעות לאזורנו.יעקב רואה שיש מזון במצרים ושלח את אחי יוסף למצרים.אחי יוסף עשרה במספר יורדים מצרימה.בהגיעם לשליט הארץ האחראי על כלכלת הארץ, הם משתחווים לו ארצה.שליט זה מכירם היטב, הלא הוא יוסף אחיהם.כך יוסף אומר בלבו, אם אני מכירם עתה, הם עלולים לשוב לעשות מעשה כמעשה אשר עשו איתי.עקב מחשבה זו, יוסף…

קרא עוד

פרשת וישב: לתקוע יתד בתוכנו

אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה.קבלו את יוסף לחזית הבמה.אשר אביו אהב מכל אחיו ועשה כותונת פסים.ויהי לילה ויחלום יוסף חלום ויספר לאחיו וישנאו אותו על החלום הזה.פעם נוספת יוסף חולם חלום ומספר לאחיו ואחיו מגבירים את השנאה כלפיו.החיים ממשיכים כסדרם בבית יעקב.יעקב שולח את האחים לרעות את צאנו וכעבור זמן יעקב שולח…

קרא עוד

פרשת וישלח: עת להתקרב ועת ולהתרחק

יעקב הולך ומתקרב לארץ ישראל ולעשו.הפחד גובר והמתח עולה כיצד יהיה המפגש עם עשו אחיו.הבה נשלח מלאכים לראות כיצד עשו מתארגן למפגש זה.המלאכים משיבים אותו דבר.באנו לעשו אחיך ואתו ארבע מאות איש.ויפחד יעקב ומחלק את משפחתו לשני מחנות.כך, אם עשו יפגע במחנה אחד, המחנה השני לא יפגע.יעקב מסב את ראשו ורואה את עשו.בראותו את עשו,…

קרא עוד