פרשת ויצא: לכל אחד יש כתר

יעקב מוליד שלושה בנים הראויים לכתר מלוכה. ראובן, הילד הבכור של יעקב.  ראובן מחלל את יצועי אביו במעשה בלהה אך תמיד נשאר הבכור. יהודה, יצא ממנו דוד המלך משיח ישראל לעתיד לבוא. יוסף, הילד הראשון של רחל גם משיח, אך  הוא משיח בגשמיות כלומר יוסף מקבל מפרעה את האחריות על הממלכה של מצרים. בנוסף יהושע,…

קרא עוד

פרשת תולדות: המשכיות הזרע

בתחילת פרשתנו כתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק. בסוף פרשת חיי שרה כתוב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. משני פסוקים אלה אפשר ללמוד שיצחק הוא ממשיכו של אברהם. לימוד זה ניתן ללמוד משתי סיבות. מטעמים לי נראה לי שאפשר ללמוד שיצחק ממשיך ישיר של…

קרא עוד

פרשת חיי שרה: רבקה ורחל ומשה רבינו – גילויין ע"י מים.

רבקה, משקה את גמלי עבד אברהם. בכך העבד יודע שזאת האישה המיועדת ליצחק. רחל, משקה ראשונה את צאנה אחרי שיעקב גלל את האבן מעל פי הבאר. משה, השקה את צאן ציפורה ואח"כ יתרו אומר לציפורה לקרוא לו. מים, נמשלו לתורה כיוון שאין סוף לשניהם. כנראה תכונה להשקות במים מראה על רצון להראות את הבורא. שבת…

קרא עוד

פרשת וירא: גירוש ישמעאל – ניסיון או אי בחירה

שרה יולדת את יצחק, כאשר הבטיח לה הקב"ה. אחר הלידה שרה מבקשת מאברהם לגרש את הגר וישמעאל. אברהם מתלבט ועומד בפני ניסיון קשה לגרש את בנו. הקב"ה מצווה את אברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה", מהעת הזאת אברהם שומע בקול שרה  ואינו מתלבט יותר אם לגרש את ישמעאל או לא. כלומר אברהם לא…

קרא עוד

פרשת לך לך: אדם מרגיש שהוא צריך לקום ולהתחיל ללכת.

אברהם אבינו היה עובד אלילים עד גיל 75. בגיל זה השם אומר לאברהם "לך לך מארצך". ה' ממשיך לנסות את אברהם בעשרה נסיונות. מהיכן היה כח ורצון לאברהם לשמוע ולעשות את דבר ה'? באותה עת לא היה אף ספר לאברהם שיוכיח לו את מציאות ה'. לדעתי, אברהם הגיע לאמונתו על ידי  הסתכלות במעשי הבריאה וכך…

קרא עוד

פרשת נח: שני פנים בתיבה

הקב"ה מביא מבול על העולם ואומר לנח לבנות לו ולכל משפחתו ולכל החי, תיבה. אכן נח בונה תיבה לכל מי שהקב"ה אמר לו שצריך להיכנס. כידוע, בתיבה, בזמן המבול לא התקיימו יחסי אישות. ניתן להבין את הסיבה ע"פ שני טעמים. בשעה שיש צער בעולם, אין מן הראוי להתעסק בפריה ורביה. בזמן צער, כל אדם מתכנס…

קרא עוד

פרשת האזינו: תחילת השירה

לעילוי נשמת יוסי נחום ז"ל משדה תרומותמשה שר את שירת ההילולים לה'.בתחילה, משה לוקח את השמיים ואת הארץ לעדים שהקב"ה מקיימם לעולם ועד.אחר העמדת העדים, משה משבח את העם על קליטת התורה.תורתנו נמשלה כאן לטל היורד בקלילות ומשהו נעים מכסה אותנו.אחר שבחה של תורה, בא לשבחו של מקום ושאין העם שומע בקול ה'.אל אי שמיעה…

קרא עוד

פרשת וילך: מועד הקהל

משה מצווה את ישראל בשנה הראשונה לשמיטה לאחר שנת השמיטה, להיקהל במקדש ולהאזין ביחד לתורתנו. השאלה העולה ממצווה זו, מדוע חלה מצווה זו בשנה הראשונה לשמיטה? עולות בדעתי שתי תשובות: בשנה הראשונה לשמיטה בחג הסוכות, מביאים מעשר ועדיין אין הרבה תוצרת להביא בתחילת שנה זו, לכן יש מספיק פנאי לקרוא ולשמוע את תורתנו. בשנת השמיטה,…

קרא עוד

פרשת ניצבים וראש השנה תשפ"ג: ברית חדשה

היום אתם ניצבים לפני ה'. לשם מה אתם ניצבים? כדי לכרות ברית עם ה'. אנו קוראים מידי שנה פרשה זו, בשבת של לפני ראש השנה. ברית זו, נכרתת בין ה' לבין כל אחד ואחת מישראל. ברית זו, לא התרחשה בעבר בלבד, אלא מתרחשת יום יום. מפני שהכתוב אומר את זה בעצמו. בדברים (כט,יג-יד) כתוב: "וְלֹ֥א…

קרא עוד

פרשת כי תבוא: עמנו קיים בזכות עבודת ה' וקיום מצוותיו

משה אומר לישראל, אתם עם בזכות עבודת ה' וקיום מצוותיו. מפני כך, ישראל נקראים "עם סגולה". פרושו של דבר זה, שאנו איננו יכולים לעשות ככל שעולה על דעתנו. מחובתנו לעבוד את ה'. היאך נקיים צו זה? הרי יש לנו הרבה גירויים בעולמו של הקב"ה המפריעים לנו להתמקד בהקב"ה. אני רק אתן עצה מניסיוני, אבל יש…

קרא עוד