תפילה נ: לחדול לכעוס

אשא תפילה למלך העולם.אתה בראת את עולמך כרצונךכל דבר שבראת יש לו תכלית ויעוד בעולמך.אף שאין אנו יודעים ומבינים כל מה שמתרחש, אנו צריכים לדעת ולהבין שיש לכל מעשיך תכלית.על כן אין אנו צריכים להתעצבן ולשלול מעשה ממעשיך.אנו צריכים להבין שאין דבר או מעשה בעולמך, שאין לו משמעות.בזכות הבנה זו, נחדל להתעצבן ולשלול מעשה ממעשיך.ברוך…

קרא עוד

פרק ד משנה ט

"רבי יונתן אומרכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושרוכל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני"רבי יונתן מראה את חשיבותה של תורה בכך שהוא אומר, שאדם עני מקיים התורה, אדם זה יהיה עשיר. מפני שאדם עושה מאמץ לקיים את התורה. כגון, לשמור את השבת ולא לעבוד בה. לעומת זה, אדם עשיר שאינו מקיים את…

קרא עוד

פרק ד משנה ח

"הוא היה אומראל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחדואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתה"רבי ישמעאל אומר אדם אינו יכול לדון לבדו. מפני שרק הקב"ה דן לבדו והאדם אינו יכול להידמות להקב"ה. דבר נוסף שרבי ישמעאל אומר שאין אדם יכול לכפות את דעתו על אנשים אחרים, אך אנשים אחרים יכולים לקבל את…

קרא עוד

פרק ד משנה ז

"רבי ישמעאל בנו אומר החושך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא והגס לבו בהוראה:1. שוטה רשע וגס רוח"רבי ישמעאל מציע לאדם לא לדון, אלא להציע לבעלי הדין להתפשר בעצמם, מ3 סיבות מסיר מעצמו איבה של בעלי הדין. במידה שאינו דן דין נכון, מסיר מעצמו שאחד מבעלי הדין ייגזל כתוצאה מדינו. שאחד מבעלי…

קרא עוד

פרק ד משנה ו

"רבי יוסי אומרכל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריותוכל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות"רבי יוסי אומר אדם המתנהג ע"פ תורה והבריות רואים אדם זה שהוא מתנהג ע"פ תורה, עקב כך הבריות מכבדים אדם זה. לעומת זה אדם שאינו מתנהג ע"פ תורה והבריות רואים אדם זה שהוא אינו מתנהג ע"פ תורה, עקב כך…

קרא עוד

פרק ד משנה ה'

"רבי ישמעאל בנו אומרהלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמדוהלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות.רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהםוכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם"רבי ישמעאל אומר כל אדם מקבל לפי השקעתו. כאשר…

קרא עוד

תפילה מט: לביטחון עצמי

למנצח על הכל בכבודו.אתה יצרת אותנו.גם אתה איתנו בכל מקום ובכל מצב.כל מעשינו בזכותך ובשביל עולמך.אבא שבשמיים ובארץ לעתים אין לי מספיק ביטחון במעשי ידיי.תן לי הבנה ותודעה שאתה איתי בכל מעשה ומעשה.בנוסף תן לי הבנה שהטלת עלי משימה שביכולתי לבצעה והביצוע הוא כפי יכולתי ורצונך בעת הזו.בזכות הבנות אלה, אזכה לתגבר את ביטחוני העצמי…

קרא עוד

פרשת חקת: במילוי תפקיד צריך אמינות

"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" (במדבר כ,יב)בפרשת השבוע מתרחש אירוע שהעם מתלונן בפני משה, שאין להם מים לשתייה. בעקבות תלונה זו, הקב"ה אומר למשה ולאהרן להקהיל את העדה לסלע ולדבר לסלע וכך יצאו מים מסלע…

קרא עוד

פרק ד משנה ד

"רַבִּי לְוִיטָס אִישׁ יַבְנֶה אוֹמֵר: מְאֹד מְאֹד הֱוֵי שְׁפַל רוּחַ, שֶׁתִּקְוַת אֱנוֹשׁ רִמָּה. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר: כָּל הַמְחַלֵּל שֵׁם שָׁמַיִם בַּסֵּתֶר – נִפְרָעִין מִמֶּנּוּ בַגָּלוּי. אֶחָד שׁוֹגֵג וְאֶחָד מֵזִיד בְּחִלּוּל הַשֵּׁם" רבי לויטס אומר שצריך להיות מאד מאד שפל רוח ולא גאוותן, מפני שבסוף חיינו אנו שבים לעפר. לכן אין לנו להיות גאוותנים,…

קרא עוד

פרק ד משנה ג

"הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום" בן עזאי אומר שלא נבזה אף אדם. בנוסף הוא אומר אם אדם נברא אין סיבה להתרחק ולפסול אותו. מפני שאם אדם נברא סימן שיש לו יעוד ומשמעות בעולם.

קרא עוד