פרשת צו: בכל תודה ובלבב שלם

קרה לי נס גדול, לפני מספר שנים.במשך השנים התבוננתי והעמקתי בנסי וחשתי שרצוני להודות.למי אודה ואיך?חשבתי וחשבתי ולקח לי הרבה זמן להגיע למסקנה.מסקנתי הייתה שעלי להודות לבורא עולם השולט על הטוב והרע כאחד.והימים ימי בית המקדש בתפארתו.לבי, נפשי וכל גופי חשקו למקדשנו, בהר הקודש בירושלים.בטרם אוכל להעלות להקריב קורבן תודה לה', עלי להכינו.אקח בהמה ולחם…

קרא עוד

פרשת ויקרא: העולה היא המודל לכל הקורבנות

ספר ויקרא פותח בעבודת הקורבנות.עבודת הקורבנות יש בה חשש התדרדרות לעבדה זרה.באמת כך היה בתקופות מסוימות בישראל, כפי שאנו יודעים,מפני כך, הקב"ה מצווה להקריב העולה.העולה קרבה, מהבהמה, מהבקר ומהצאן.בנוסף, המקריב אינו אוכל את העולה וכמובן גם הקב"ה אינו אוכל את הקורבנות.בסוף כל סוג של עולה כתוב, לריח ניחוח לה'.אנו יודעים שה' אינו מריח ולהקב"ה אין…

קרא עוד

פרשת ויקהל פקודי: אין גבול לקודש ולנדבה

מספר פעמים מופיע הביטוי "נדיב לבו", בצורות שונות. אתן דוגמה לפסוק שמופיע ביטוי זה. בשמות (לה,ה) כתוב, "קְח֨וּ מֵֽאִתְּכֶ֤ם תְּרוּמָה֙ לַֽיקֹוָ֔ק כֹּ֚ל נְדִ֣יב לִבּ֔וֹ יְבִיאֶ֕הָ אֵ֖ת תְּרוּמַ֣ת יְקֹוָ֑ק זָהָ֥ב וָכֶ֖סֶף וּנְחֹֽשֶׁת". שאלתי, היאך התורה מצווה על נדבת הלב בבניית המשכן ובעשיית הבגדים שיש בהם פרטים וזקוקים לתרומות גדולות? כאשר אומרים לי לתת נדבה, אני נותן…

קרא עוד

פרשת כי תשא: הקשר בין חטא העגל למשכן

משה עולה להר סיני לקבלת התורה, המעמד הנשגב ביותר בישראל. כחלוף ארבעים יום (ע"פ חישובם של ישראל) כאשר משה אינו יורד מההר ולא יודעים אם משה ישוב עוד, ישראל עושים עגל זהב. הטענה לעשייה זו, שישראל רצו ויצטרכו תחליף למשה. הקב"ה אומר למשה לרדת מההר, משה ברדתו מההר רואה את העגל וסביבו העם רוקד, בעת…

קרא עוד