פרשת וישב: לתקוע יתד בתוכנו

אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה.קבלו את יוסף לחזית הבמה.אשר אביו אהב מכל אחיו ועשה כותונת פסים.ויהי לילה ויחלום יוסף חלום ויספר לאחיו וישנאו אותו על החלום הזה.פעם נוספת יוסף חולם חלום ומספר לאחיו ואחיו מגבירים את השנאה כלפיו.החיים ממשיכים כסדרם בבית יעקב.יעקב שולח את האחים לרעות את צאנו וכעבור זמן יעקב שולח…

קרא עוד

פרשת וישלח: עת להתקרב ועת ולהתרחק

יעקב הולך ומתקרב לארץ ישראל ולעשו.הפחד גובר והמתח עולה כיצד יהיה המפגש עם עשו אחיו.הבה נשלח מלאכים לראות כיצד עשו מתארגן למפגש זה.המלאכים משיבים אותו דבר.באנו לעשו אחיך ואתו ארבע מאות איש.ויפחד יעקב ומחלק את משפחתו לשני מחנות.כך, אם עשו יפגע במחנה אחד, המחנה השני לא יפגע.יעקב מסב את ראשו ורואה את עשו.בראותו את עשו,…

קרא עוד

פרשת ויצא: עוגן בחיים

ויתפלל יצחק לה' כי רבקה עקרה.רבקה נפקדה מתפילה זו.המרוץ ללידה מתחיל.אך באמצע המרוץ מרגישה מאבק בין שני הוולדות.רבקה אומרת בלבה, אם עכשיו הם נאבקים, מה יהיה איתם בחיים.הם נולדים וגדלים שני הבניםהבן הבכור היה איש שדה איש ציד והבן השני איש תם יושב אוהלים.ערב אחד עשו איש השדה ואיש הציד מגיע הביתה עייף.בבית הוא רואה…

קרא עוד

פרשת תולדות: החצי השני שלי

"וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב" (בראשית כה,כח)פרשתנו פותחת בהולדת עשו ויעקב. בפרשה הקודמת יצחק ורבקה נישאים. פרשתנו פותחת שיצחק מתפלל לפרי בטן של רבקה, מפני שרבקה עקרה. הקב"ה נענה לתפילתו של יצחק. רבקה יולדת תאומים. התאומים גדלים וכל אחד מהם בונה לעצמו אישיות משלו. עשו, איש ציד, איש שדה.…

קרא עוד