פרשת משפטים: פועלים מתוך חלק א-לוה ממעל

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.של מה ואלה המשפטים?של עשרת הדיברות אשר הקב"ה הורה לישראלועתה הקב"ה מורה לנו את המשפטים היוצאים מעשרת הדיברות.לדוגמה, הדיבר הראשון, "אנוכי" משפטיו היוצאים ממנו הם דיני עבד עברי.השאלה שצריכה להישאל עתה,מדוע הקב"ה מורה לנו את אלה המשפטים? האם אין אנו יכולים בשכלנו להוציא משפטיו לאור?ידוע שמשפטי ה' אמת.הקב"ה חפץ שנדון בעזרת…

קרא עוד

פרשת יתרו: שיא השיאים

הנה זה מגיע.השבת זה מגיע.אחר ארבע שבתות שבהן היינו:משועבדים לפרעה במצרים, ע"מ שנדע להבחין בין עבדי פרעה לעבדי ה'.ה' הכה את מצרים עשר מכות, ע"מ שנכיר את ה' א-להינו.החודש הזה לכם ראש חודשים, שנגיע כולנו כאיש אחד ובלב אחד לקבלת התורה.קריעת ים סוף, יש להאמין בה' ובמשה לפני קבלת התורה.עתה כאשר שכל ישראל בדרגת ממלכת…

קרא עוד

פרשת בשלח: קריעת ים סוף אמונה לנצח נצחים

ישראל יצאו ממצרים בדרכם לארץ ישראל.דרכם הישירה לארץ אינה עוברת כלל בים סוף.אם כך יש לשאול, מדוע הקב"ה העביר אותנו שם?עוד יש לשאול, מדוע הקב"ה אמר לישראל לפני קריעת הים.לא עת תפילה היא אלא עת לנסוע היא.הקב"ה הראה במעשה זה את ידו הגדולה.ידו הגדולה ראו גם ישראל וגם מצרים.אחר שראו את ידו הגדולה, ישראל שרו…

קרא עוד

פרשת בא: מצווה ראשונה שייכת למעמד הר סיני

הקב"ה אמר למשה ולאהרן בארץ מצרים, החודש הזה לכם וכו'.אוף, בני ישראל שואלים מה הקשר לקידוש החודש עתה.אנו עדיין עבדים לפרעה.אתמול עוד עבדנו בפרך, התעננו, סבלנו.אנא מלך מלכי המלכים הקב"התן לנו מספר ימי מנוחה, ראשית.אח"כ הורה לנו מעט מצוות הקשורות לעת הזו.לאחר מכן הורה לנו מצוות כמו קידוש החודש.אנו נקיים את כל מצוותיך ביראה ובאהבה…

קרא עוד