פרשת לך לך: הכל מאת ה'

"וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל מֶלֶךְ סְדֹם הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל ה' אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ: אִם מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ נַעַל וְאִם אֶקַּח מִכָּל אֲשֶׁר לָךְ וְלֹא תֹאמַר אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת אַבְרָם" (בראשית יד,כב-כג)
בפרשתנו מופיעה פרשה של מלחמת חמשת המלכים עם ארבעת המלכים. במלחמה זו ארבעת המלכים מנצחים את חמשת המלכים ואת לוט בן אחיו של אברהם אבינו ולוקחים את כל הרכוש כשלל. הידיעה הזו מגיעה לאברהם אבינו ואברהם יוצא למלחמה נגד ארבעת המלכים ומחזיר את כולם "הביתה" כולל השלל. לאחר המלחמה מלך סדום מציע לאברהם לעשות אתו עסקה שהאנשים אשר נשבו יחזרו אליו והשלל יישאר אצל אברהם. אברהם משיבו: שאינו מעוניין בדבר משלל זה, כדי שמלך סדום לא יאמר שהוא העשיר אותו. מדוע אברהם אינו מסכים לקבל את השלל לידיו?
תשובתו של אברהם שאינו מסכים להתעשר ע"י מלך סדום. מפני שאברהם זוכר את ברכתו של הקב"ה בתחילת פרשתנו שהקב"ה הבטיח לאברהם, להעשיר אותו. רש"י מסביר כך על המילים "ולא תאמר אני העשרתי את אברם" וז"ל של רש"י, "שהקב"ה הבטיחני לעשרני, שנאמר לעיל (יב ב) ואברכך וגו'". כוונת פירוש רש"י לומר שאברהם היה אבי האמונה היהודית ובטח בהקב"ה בצורה מלאה ולכן אברהם בוטח בהקב"ה גם בדבר הזה.
אנו צריכים ללמוד מאברהם אבינו לבטוח בהקב"ה בכל מצב ובכל עת. הדברים אמורים בזמנים טובים וגם בזמנים קשים שעוברים עלינו. אני בוטח בהקב"ה בכל מצב ובכל עת, בעת שטוב לי ובעת שקשה ורע לי.
תפילה לזכור את הקב"ה בכל מצב ובכל עת
למנצח לאדון הכל, תפילה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל זמן.
הא-ל השולט על כל העולם בכבודו.
תודה על הכל.
תודה שאני חי עתה.
תודה על רבנים ומורים שלימדו אותי את תורתך.
תודה על חברים טובים שהענקת לי ונותנים לי כוח לדבוק בך.
אנא ה' ה' א-ל רחום וחנון.
חזק אותי באמונתך וכך אזכרך בכל מצב ובכל עת.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה