פרשת האזינו: תחילת השירה

לעילוי נשמת יוסי נחום ז"ל משדה תרומות
משה שר את שירת ההילולים לה'.
בתחילה, משה לוקח את השמיים ואת הארץ לעדים שהקב"ה מקיימם לעולם ועד.
אחר העמדת העדים, משה משבח את העם על קליטת התורה.
תורתנו נמשלה כאן לטל היורד בקלילות ומשהו נעים מכסה אותנו.
אחר שבחה של תורה, בא לשבחו של מקום ושאין העם שומע בקול ה'.
אל אי שמיעה זו, משה מוכיח את ישראל ואומר שצריך לשאול ולחקור אצל הדורות הקודמים בדבר התורה ואני הקטן מוסיף שהשאילה צריכה בכל עניין ועניין.
השבוע הסתלק לבית עולמו יוסי נחום ז"ל.
יוסי טיפל בי עשר שנים בערך.
יוסי לימד אותי, מהי התמדה, הקשבה, צניעות ומעל להכל שמחת חיים.
תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה