פרק ב משנה יא

"רבי יהושע אומר

  1. עין הרע
  2. ויצר הרע
  3. ושנאת הבריות
    מוציאין את האדם מן העולם"

רבי יהושע אומר:

  1. אדם המסתכל על העולם מנקודת מבט רעה ואינו מסתכל מנקודת מבט טובה.
  2. אדם שאינו שולט על יצרו ויצרו גובר עליו. אדם זה עלול לעשות נזק לעצמו ולעולם.
  3. אדם שאינו אוהב אדם אחר ושונאו, אדם זה אינו מקיים את מצוות הבורא וכך העולם עלול לא להתקיים, מתקיים בזכות האהבה והאחדות.
    אדם זה אינו יכול לפעול ולהוסיף לעולם דבר, לכן המשנה כותבת, מוציאין את האדם מן העולם.

השאר תגובה