פרק ב משנה ט אבות דרבי נתן

"והעמידו תלמידים הרבה –
שבית שמאי אומרים, אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר.

ובית הלל אומרים, לכל אדם ישנה. שהרבה פושעים היו בהם בישראל, ונתקרבו לתלמוד תורה, ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים"

============================

משנתנו מביאה מחלוקת אלו אנשים ראוי ללמד אותם תורה.
בית שמאי אומרים שלא ראוי ללמד תורה כל אדם.
בית הלל אומרים ראוי ללמד תורה כל אדם. מפני שהיו פושעים שלמדו ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים.

השאר תגובה