חד גדיא

אבא קונה גדי בשתי זוזים.
האבא חושב שזכה בגדי.
החתול בא וטרף את הגדי.
החתול חושב שהוא השיג את כל מבוקשו.
הכלב בא ונשך את החתול.
הכלב חושב שהוא השיג את כל מבוקשו.
כן הלאה וכן הלאה.
הבית האחרון של פיוט זה, הקב"ה הרג את מלאך שחשב שהוא יכול להמית את כולם והוא לא ימות לעולם.
הפיוט אומר שהכל תלוי בחסדו הגדול של הקב"ה ואף אחד אינו ריבון בעולם הזה מלבד הקב"ה.

השאר תגובה