הברכה על הכוס השנייה

אחר שסיפרנו היאך הגענו למצרים ומה התרחש שם וכיצד הקב"ה גאל אותנו משם.
אנו נרגשים וחפצים בקול גדול לומר את הברכה על הכוס השנייה.
אנו אומרים שבזכות גאולה מתאפשר לנו לאכול מצה ומרור.
בכך מזכירים את שעבוד מצרים.
בהמשכה של הברכה אנו פונים בבקשה לבניין ירושלים והמקדש.
מטרת בקשה זו, שנעבוד את עבודת הקרבנות.
אך הערב בקשתנו המיוחדת, שנזכה להקריב את קורבן הפסח.

השאר תגובה