תפילה נט: כאן ועכשיו

מסע לריבונו של עולם תפילה.
אנו בניך חיים את חיינו בשגרה ברוכה בחסדך הגדול וברחמיך הרבים.
קמים לעמל ימינו.
עושים את המוטל עלינו בגיל ובשמחה כלפיך וכלפי הסובבים אותנו.
אוכלים ושותים כצורכינו.
החיים עוברים בטוב ונעימים.
אבא שבשמיים תן לנו לראות אור קטן ודקיק מאורך הגדול והבהיר.
שחלקיק מאורך ילווה אותנו בכל רגע ורגע.
שנשכיל להבין שאנחנו לא יכולים רגע בלעדייך.
הכל בזכותך כאן ועכשיו.
אנחנו כאן ועכשיו רק כדי להפיץ את שמך ולהאדיר את שמך בעולם.
בזכות תפילה זו, נזכור את שמך לעולם ועד וכל מעשינו יהיו בשמך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה