תפילה מז: לקבלה סבלנות

למנצח על העולם בכבודו.
אתה בורא כל אדם בצורה אחרת.
כל אדם ואדם הוא נזר הבריאה.
וכן כל אדם עם יעוד בעולמך.
אם כך, כל אדם מאיר את שמך בעולם.
אנו בני בריתך צריכים להפנים את זה ולכבד ולהיות סבלניים לכל אדם.
בזכות כיבוד וסבלנות זו, נגדיל את שמך בעולם עוד ועוד.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה