פרשת דברים: להוציא משפטו לאור

"לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹהִים הוּא וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶּם תַּקְרִבוּן אֵלַי וּשְׁמַעְתִּיו" (דברים א,יז)
בפרשת דברים משה פותח בנאום לבני ישראל. בני ישראל חונים בערבות מואב על גבול יריחו לפני כניסתם לארץ. בנאומו סוקר מאורעות שהתרחשו במדבר וקשורים לארץ. בנוסף משה מצווה מצוות ונותן הוראות לבני ישראל, כיצד לנהוג בארץ. אחת ההוראות הראשונות שמשה נותן להם, היאך לבנות ולקיים מערכת משפט תקינה. בתחילה משה מורה להם את מי למנות לשופט. השופט המיועד, הוא אדם חכם ונבון ומוכר לכולם שהוא ראוי לשפוט. הוראה נוספת שמשה נותן שמערכת המשפט תהיה תקינה ותפעל בצורה טובה. ההוראה היא, למנות ערכאות משפטיות. זו הכוונה במילים שרי אלפים, שרי מאות וכו'. לאחר ההוראות על דמות השופט ועל המבנה מערכת המשפט. משה נותן הוראות לשופט כיצד עליו לנהוג בשעת המשפט. לדוגמה, להתייחס לכל בעלי הדין בצורה שווה, כלומר לא לעדיף בעל דין אחד מפני עושרו לעומת בעל דין אחר מפני שהוא עני.
הביטוי שמשה מסכם את הדברים על מערכת המשפט הוא, "כי המשפט לא-להים הוא". ביטוי זה צריך הבנה. ביטוי זה אומר שכל פסקי הדין הם כבר כתובים בתורה, בין בתורה שבכתב ובין תורה שבעל פה. אם כל פסקי הדין כתובים בתורה, התפקיד של השופט הוא לעיין היטב בתורה, שהתורה היא ספרי הדין של השופט ולהוציא מתוכם את פסק הדין. תפקיד זה הוא אינו קל משתי סיבות. א. להוציא פסק דין נכון ואמתי לעתים זה דורש הרבה עיון והבנה בספרי הדין. ב. הידיעה של השופט המתעסק במשפטי ה', צריכה להביא אותו למורא שמים ולחרדת קודש גדולה. מפני שבפסיקה זו הוא מוציא את דבר ה' לאור ובכך השופט מתעסק ושותף במעשה בראשית של הקב"ה. להיות שותף במעשה בראשית הכוונה היא, לתקן או להטיב למישהו או למשהו בעולם הזה.
העיסוק במשפטי ה', הוא אינו רק מתייחס לשופט אלא לכל אדם המתעסק במשפטי ה'. לכן כל אדם המתעסק ומקיים את משפטי ה', צריך להיות לו מורא שמים וחרדת קודש גדולה, כפי שכתבנו אצל השופט.
תפילה לזכור שעיסוקנו במשפטי ה' יהיו לשם שמים
מזמור לה'.
אתה בראת עולם והוספת להעניק לנו את כלי חמדתך.
עלינו משימה הטלת לחקור ולדרוש על כל סתרי עולמך ועל כל משפטיך.
אם נטיב לדרוש אחר אלו הדברים, נזכה לדעת שהכל מידך המלאה.
בזכות כך נזכה למוראך הגדול והקדוש.
ויהיו כל כל מעשינו לשמך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה