פרשת אחרי מות קדושים: להידמות לבורא

"דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם" (ויקרא יט,ב)
אחרי מות שני בני אהרון הקב"ה מצווה אותנו להיות קדושים.
מפני מה מצווה להיות כאן קדושים?
מפני שנדב ואביהו הקריבו אש זרה ובכך לא עשו כהוראת ה'.
בהקרבה זו הפכו בני אהרון מקדושים ללא קדושים.
עקב כך הקב"ה מצווה אותנו כאן להיות קדשים.
ומפני מה אנו צריכים להיות קדושים?
מפני שהקב"ה קדוש.
יש להבין מה הכוונה שהקב"ה קדוש.
הקב"ה הוא השליט על העולם.
אין התרחשות בעולם בלעדיו.
כל התרחשות בחסד מתרחשת על ידו.
אף אם ההתרחשות נראית בעינינו לא מעשה של חסד.
באחרית דבר יוודא לנו שמעשה זה, היה מעשה של חסד.
מפני שהקב"ה שלם במעשיו ורק רוצה להטיב לברואיו.
דבר נוסף, הקב"ה חפץ להעניק לבני אדם את הנהגתו בעולם הזה.
כמו שנאמר, מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום, מה הוא חנון אף אתה תהיה חנון וכו'.
המצוות וההנהגות שאנחנו עושים, הם דרך הנהגתו של ה' לבני אדם.
לפיכך הקב"ה העניק לנו תורה ומצוות.
בשעה שבני אדם מתעסקים בתורה ומצוות שהקב"ה העניק להם.
בני אדם אלו מתעלים ועולים במדרגות הקדושה.
כך אט אט המתעסק בתורה ומצוות הופך להיות יותר ויותר קדוש.
מתעסק זה שואף תמיד להידמות לבורא ובכך מקיים את המאמר קדושים תהיו כי קדוש אני ה' א-להיכם.
לפי זה המצוות הכתובות אחר מאמר זה, הן באות להורות היאך להידמות לבורא.
יהי רצון שנדע לקיים בדייקנות הוראותיו ונזכה לקדושה ולהידמות אליו יתברך.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה