פרק ה משנה יב

"ארבע מדות בתלמידים  

מהר לשמוע ומהר לאבד יצא שכרו בהפסדו  

קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכרו  

מהר לשמוע וקשה לאבד חכם  

קשה לשמוע ומהר לאבד זה חלק רע"

ארבע דרכים בלימוד. הדרך הכי טובה היא, כאשר האדם ממהר ללמוד ואת רוב לימודו אינו שוכח. הדרך הפחותה ביותר בלימודו של אדם, כאשר אדם קשה לו ללמוד וגם ממהר לשכוח את לימודו. אדם שקשה לו ללמוד ואת רוב לימודו אינו שוכח, אדם זה החיסרון שהוא שקשה לו ללמוד הופך ליתרון בכך שהוא אינו שוכח את רוב לימודו. אדם הממהר ללמוד ואת רוב לימודו שוכח, לאדם זה יש יתרון בכך שהוא לומד במהירות, אבל יתרון זה הופך לחיסרון מפני שהוא שוכח מהר.

השאר תגובה