פרק ג משנה א

"עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה
דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

  1. מאין באת מטפה סרוחה
  2. ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה
  3. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא"
    עקביא בן מהללאל מעמיד אותנו במקומנו ואומר שנתבונן בשלושה דברים וכך לא נעבור עבירות.

שלושת הדברים הם:

  1. שבאנו לעולם הזה מטיפה קטנה ומסריחה.
  2. בסוף חיינו נשוב למקום שאין בו הרבה, יש בו רק עפר, רמה ותולעה. בשני הדברים האלה המשנה אומרת שאין אנחנו חיים לנצח ואנחנו צריכים לחשוב על כל מעשה ומעשה שלנו,
  3. ביום מהימים נצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשינו לפני הקב"ה.

השאר תגובה