קדש


מדוע מקדשים בכל שבת ובכל יום טוב?
הרי אפשר לומר שהזמן מקדש את עצמו.
נוסיף ונאמר שישראל מקדשים גם את יום טוב.
נראה לי שאנחנו בני האנוש צריכים לאמר לעצמנו, זמן זה מקודש לנו.
הקידוש נותן לנו הרגשה שזמן זה מקודש ומיוחד עבורנו.
שנאמר ב"ספר החינוך" , "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות".

השאר תגובה