חנוכה תש"פ בימים ההם בזמן הזה

בימי שלטון החשמונאים, היוונים נכנסו למקדש ה' והכניסו צלם להיכל וטימאו את כל השמנים.
בעת ההיא בית חשמונאי נלחמו ביוונים והמלחמה הייתה קשה מאד.
מפני שהיוונים היו רבים והחשמונאים היו מעטים.
לבסוף בית חשמונאי גברו על היוונים והוציאו צלם שבהיכל ומצאו כד קטן ובו שמן טהור.
השמן בכד זה הספיק ליום אחד.
אולם נעשה נס בשמן זה והשמן הספיק לעוד שבעה ימים נוספים.
לזכר ניצחון זה, אנו חוגגים את ימי החנוכה.
בימים האלה, אנו מצווים להדליק נר בכל יום מימי החנוכה.
האנשים המהדרין במצוות הדלקת נר חנוכה. מדליקים בכל יום מימי החנוכה נר נוסף.
הדלקת הנר הנוסף בא לסמל את היום של הנס אשר היה בימים ההם ואנו נמצאים ביום הזה ובזמן הזה.
עד כה דיברנו ברובד החיצוני. עתה נשתדל לדבר קצת ברובד הפנימי.
השימוש במילה "אור", יש בו מספר משמעויות.
הפעם אשתמש במובן של מעשה זה הוסיף לי "אור" בחיים או חוויה זו הוסיפה לי "אור" בחיים.
כאשר עושים מעשה חיובי או עוברים חוויה חיובית. מעשים וחוויות אלה מוסיפות "אור" בחיים ורצון לעבור שוב מעשים מסוג זה וחוויות כמותן.
אולם כאשר עושים מעשה שלא היה כל כך טוב עוברים חוויה שאינה חיובית. מעשים וחוויות אלה אינן מוסיפות "אור" בחיים ואין רצון לעבור שוב מעשים מסוג זה וחוויות כמותן.
כל מעשה חיובי או שלילי וחוויה חיובית או שלילית, מוסיפה או מורידה "אור" בחיים.
כל הוספת או הורדת "אור" בחיים הן מבחינה מוסיף והולך או מוריד ופוחת.
ימי החנוכה הם מדגימים את הוספת ה"אור" בחיינו.
בזכות הוספת ה"אור" בימי החנוכה האלה, נדע להעלות את ה"אור" בכל ימי חיינו.
חנוכה שמח
שאול ענבר

השאר תגובה