תפילה כה תפילה לאחר החגים

מזמור לתודה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל מצב
הא-ל אשר נתן לנו חגים להעלות את רוחנו.
תודה על הכל.
תודה שנתת לנו את זמן אלול ואת חגי תשרי המרוממים.
תודה שנתת לנו את חג שמחת תורה להודות לך מתוך הודיה אמתית ולב פתוח.
אנא מלך המלכים השאר לנו פתח קטן בליבנו להודות לך בכל עת.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה