נרות של כאב

הגזרה נגזרה, נרות כאב אחר פורים.
מה אעשה היאך אדליק נרות שלא בחנוכה ואחר פורים.
אין מה לעשות, אתחיל לעיין בהלכות נרות כאב.
ההלכה הפותחת, "מן הדין יש להדליק שמונה ימים, שמונה נרות בלבד, נר ליום".
אך מה אעשה, קיבלתי עשרה ימים ובנוסף שני נרות ליום.
לפתע אני נזכר שאפשר להדר ולהוסיף נרות בכל יום, כשיטת בית הילל.
כך אני ניגש בגיל וברעדה להדליק נר ונר, בקדושה ובטהרה.
בנוסף, מברך בהוד ובהדר, בהלל ובזמרה.
אך כעבור שמונה ימים, מה אעשה.
ליבי אומר לי, גזרה נגזרה ואין מה לעשות.
באמת כעבור עשרה ימים, ההשפעה חלפה.
עתה הבנתי מדוע הגזרה נגזרה על עשרה ימים.

השאר תגובה