פורים תשפ"ב: פורים נהפוך הוא זה יום קדוש

הדברים שאכתוב עתה הם עבורי בראש ובראשונה, מפני כך אני מבקש ממכם לא לקחת את הדברים כהטפת מוסר.פורים נהפוך הוא, יום קדוש הוא ולא יכול להיות אחרת.מפני שבפורים אנחנו מצווים בארבע מצוות דרבנן.מקרא מגילה – קוראים מגילה ערב ובקר,שתי פנים יש בה, גלוי ונסתר.גלוי- מעשה המגילה שהוא נס גדול ותשועה גדולה ליהודים בשושן ובכל מדינות…

קרא עוד

פורים תש"פ: יום גדול וקדוש עומד לפנינו

המן האגגי מזרע עמלק, ביקש להרוג ולאבד את כל היהודים. הרג ואיבוד זה – היה גם שמד רוחני של עם ישראל. אולם מרדכי היהודי משיירי כנסת הגדולה, בחכמתו הרבה ובתושייתו הגדולה הצליח להציל את עם ישראל. בעקבות הצלה זו, מרדכי היהודי ואסתר המלכה קבעו את תוקף ימי הפורים, כמו שכתוב: " ותכתב אסתר המלכה בת־אביחיל…

קרא עוד