פורים תש"פ: יום גדול וקדוש עומד לפנינו

המן האגגי מזרע עמלק, ביקש להרוג ולאבד את כל היהודים. הרג ואיבוד זה – היה גם שמד רוחני של עם ישראל. אולם מרדכי היהודי משיירי כנסת הגדולה, בחכמתו הרבה ובתושייתו הגדולה הצליח להציל את עם ישראל. בעקבות הצלה זו, מרדכי היהודי ואסתר המלכה קבעו את תוקף ימי הפורים, כמו שכתוב: " ותכתב אסתר המלכה בת־אביחיל…

קרא עוד