תפילה כט: תן לכל בני האדם הבנה בדברים שגרתיים בחיים

למנצח לאדון הכל תפילה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל השולט על כל בני האדם.
הא-ל הנותן דעה צלולה ותבונה ישרה לבני אדם.
הא-ל הנותן בחירה חופשית לבני אדם.
הא-ל אשר הטיל אחריות על כל אחד ואחת מבני האדם.
הא-ל אשר נתן לנו לב רגיש.
תודה על הכל.
תודה על אשר שמתנו בין אנשים ולא שמתנו יחידים בעולמך.
תודה שנתת לנו כוח הדיבור לדבר איש לרעהו.
תודה שנתת לנו כישורים חברתיים וביניהם יחס אישי בין איש לרעהו.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
יושב שמיים וארץ.
תן בי הבנה שחלק מבני האדם טרם רכשו מתנות אלו.
הבנה שיש חששות לבני האדם לפנות ישירות אליי.
שאיני צריך לראות בי כל פגם שאנשים לא מדברים איתי ישירות.
אנא ה' האר את דרכנו למצוא דרכים יצירתיות לתקשר ישירות עם כל בני האדם.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.

השאר תגובה