פרשת תרומה: להנגיש את הקודש

ביום אחד בהיר, ללא כל הכנה מראש הקב"ה מצווה את ישראל לעשות מקדש, כדי שהקב"ה ישכון בתוך ישראל.
מה לצווי זה באמצע המסעות במדבר ומה לקודש, עתה?
הרבה יותר נכון להקים מקדש, כאשר ישראל יושבים על אדמתם ודעתם מיושבת.
למרות שאלה זו, הקב"ה מצווה אותנו להקים עתה מקדש.
הקב"ה מצווה אותנו לעשות ארון שבו יהיו לוחות הברית והתורה.
פריט זה שייך למקדש
אך שולחן ומנורה ושאר כלים, מה שיוכם למקדש?
תשובתי, כלים אלו מוכרים לנו מביתנו, ע"מ לקרבנו אל הקודש, הקב"ה מצווה על עשיית שאר הכלים.
אביא שתי דוגמאות לכך:
שולחן – אחד השימושים של השולחן בבית, הוא לאכילה. השולחן במקדש אשר עליו מונח לחם הפנים, כאשר החליפו אותו מידי שבת, הכהנים אכלו אותו.
הסיבה שהניחו על השולחן את לחם הפנים. מפני שהלחם נחשב בימים ההם המזון העיקרי של האדם.
מנורה – המנורה מאירה בבית ובמקדש.
הדמיון בין הבית למקדש, מקרב את האדם למקדש.
מפני שיותר קל לאדם להתחבר לדבר לא מוכר, כאשר יש דבר מוכר.
שנזכה בע"ה להנגיש את הקודש.
שבת שלום
שאול ענברי

השאר תגובה