פרשת תרומה: כל ישראל קשורים בתורה

"וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים אַמָּתַיִם וָחֵצִי אָרְכּוֹ וְאַמָּה וָחֵצִי רָחְבּוֹ וְאַמָּה וָחֵצִי קֹמָתוֹ" (שמות כה,י)
פרשתנו מתארת את בניית המשכן. הקב"ה מצווה אותנו לבנות משכן, כדי שהקב"ה ישכון בתוכו. אחד התיאורים החריגים בתיאור המשכן, הוא התיאור של הארון. התיאור של הארון פותח במילה "ועשו" ושאר תיאורי חפצי וכלי המשכן, הקב"ה מורה את משה בלבד ולא את כל בני ישראל. לדוגמה כתוב בשמות (כה,יא), " וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר מִבַּיִת וּמִחוּץ תְּצַפֶּנּוּ וְעָשִׂיתָ עָלָיו זֵר זָהָב סָבִיב"".
אתייחס לתיאור המיוחד "ועשו". תיאור זה בא לומר לנו, שכל ישראל צריכים להיות קשורים ומחוברים לתורת ה'. אסביר את דבריי, בארון היו מונחים לוחות הברית ותורת ה'. מפני זה הקב"ה אומר "ועשו ארון". לחבר את כל אחד מישראל לתורת ה' ע"י עשיית הארון. להבנתי המעשה מקרב ללב.
ניתן ללמוד מפרשה זו. שכדי לקנות את תורת ה', אנו צריכים ללומדה ולהתעמק בה. אני זכיתי ללמוד מגאון ישראל הרב עקיבא הכרמי זצ"ל, רבה של קריית שמואל וראש כולל הרמה. כשלמדנו משנה, אם היה דבר לא מובן במשנה, הרב פתח את פירוש קהתי,. אני סמוך ובטוח שלרב זו לא הייתה כלל קושייה, אלא רק הראה שאין להתבייש לפתוח כל ספר, ע"מ לקנות את תורת ה'.
תפילה לקניינה של תורה
מזמור לקניינה של תורה.
אתה ה' הורדת לנו תורת חיים, תורת אמת.
אשר בה כל סתרי חיינו.
הוספת לתת חכמים גדולים ונבונים אשר יורו סתרי חיינו.
חכמים אלה בתבונתם הרבה וביראתם הגדולה, כתבו ופירשו דברים אלה.
חכם, חכם פירש כמחשבתו וכלשונו.
עתה לא נותר אלא להעמיק בם ולהבין תורה זו.
בזכותך ובזכות מזמור זה, נזכה לקניינה של תורה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה