פרשת תזריע מצורע: לכל אדם יש תפקיד בעולם

"וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת הַנֶּגַע בְּעוֹר הַבָּשָׂר וְשֵׂעָר בַּנֶּגַע הָפַךְ לָבָן וּמַרְאֵה הַנֶּגַע עָמֹק מֵעוֹר בְּשָׂרוֹ נֶגַע צָרַעַת הוּא וְרָאָהוּ הַכֹּהֵן וְטִמֵּא אֹתוֹ" (ויקרא יג,ג)

פרשיותינו עוסקות בנגעי הצרעת. הפסוק המצוטט לנו אומר שהכהן ראה נגע צרעת באדם מסוים. הכהן מטמא את אדם זה ע"פ סימנים מסוימים. לאחר שהכהן ראה שנגע הצרעת נרפא ועתה הכהן מעביר את האדם שהיה מצורע תהליך טהרה. 

השאלה היא מדוע הכהן מטפל בנגע הצרעת ולא הרופא שהסמכות בידיו לטפל בנגעי אדם? 

 נגע הצרעת אינו נגע רפואי אלא נגע מסוג אחר. המונחים "טמא" ו"טהור" ותהליך הטהרה המופיעים כאן, הם מונחים השייכים לכהן ולא שייכים לרופא.   

אפשר ללמוד שכשם שהסמכות בידיו של הכהן לטפל בנגע הצרעת ולא הרופא, כך לכל אדם יש תפקיד בעולם. אדם צריך להעריך את עצמו בצורה אמתית מה יכולותיו ומה לא ביכולותיו. דבר זה אינו אומר שאדם אינו רשאי לבדוק את עצמו במספר תפקידים, אך בזמן הבדיקה, האדם צריך לבדוק אם ביכולתו לבצע תפקיד זה. אמחיש את כוונתי ע"י דוגמה. רציתי להיות מתכנת מחשבים. התחלתי לעבוד במחשבים, אך עם השנים גיליתי שהידע שלי באנגלית אינו מספיק למקצוע זה. לכן עזבתי בלב שלם. ברצוני לתת דוגמה נוספת. עתה אני מרבה לכתוב דברי תורה, אך אני בודק את עצמי בכל רגע ורגע אם כתיבה זו אינה מקלקלת לי את התפקיד שאני חש שיש לי בעולם. 

תפילה לדעת את תפקידנו בעולם 

אשא תפילה לבורא עולם. 

אתה יצרת בני אדם עם נתונים מסוימים ורצונות מסוימים 

אנחנו יכולים לעשות ככל רצוננו. 

אנא מלך המלכים ואדוני האדונים. 

תן לנו להיות אמתיים עם עצמנו. 

בזכות זה נבחר את תפקידנו בעולם ונזכה כך להועיל לעולם בדרך הטובה ביותר. 

ברוך אתה שומע תפילה. 

שבת שלום 

שאול ענבר

השאר תגובה