פרשת שלח: מצוות למה ניתנו

"לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים לֵא-לֹהֵיכֶם" (במדבר טו,מ)
בסוף פרשתנו מופיעה פרשת ציצית. הקב"ה מצווה את בני ישראל להטיל ציצית בבגד שיש לו כנפות. הטעם למצווה זו, שכאשר נקיים מצווה זו ונראה את הציצית, נזכר ונקיים את כל מצוות ה' וכך נזכה להיות קדושים. המפרשים מסבירים שציצית מזכירה את תרי"ג מצוות שאנו מצווים מהתורה.
פרשה זו מעוררת בי את השאלה, מדוע הקב"ה ציווה אותנו מצוות? קיימות הרבה תשובות לשאלה זו. אביא כאן שתי תשובות.
תשובה ראשונה: הקב"ה מצווה אותנו מצוות כמו שבעל הבית מצווה על עבדיו לעשות פעולות שונות. פעולות אלה אינן בהכרח נדרשות לבעל הבית, אך הוא מצווה מכוח זה שהוא בעל הבית ואין עוד סיבה אחרת מלבד זאת. תשובה זו אינה סבירה בעיניי שהקב"ה יצווה אותנו מצוות, רק מפני שהקב"ה אדון כל העולם.
תשובה שנייה: הקב"ה מצווה אותנו מצוות על מנת שחיינו יהיו בעלי ערך ומוסריים. אם זו הסיבה למצוות, הרי אנו צריכים לדרוש את הטעם של כל מצווה ומצווה ושל כל הלכה והלכה ולא לומר מצווה זו אינה שייכת כיום או לא לומר מצווה זו קשה לי לקיום.
המלצתי האישית לאמץ את התשובה השנייה ובכך נזכה להיות קדושים ומוסריים כלפינו וכלפי זולתנו. כאשר נגיע לדרגה זו, נזכה בעז"ה להיות קדושים לאלוקינו.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה