פרשת ראה: יחוד הקדושה

"כִּי אִם אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְקֹוָק אֱלֹקיכֶם מִכָּל שִׁבְטֵיכֶם לָשׂוּם אֶת שְׁמוֹ שָׁם לְשִׁכְנוֹ תִדְרְשׁוּ וּבָאתָ שָׁמָּה" (דברים יב,ה)
משה ממשיך בנאומו ומזהיר אותנו על עבודת ה'. משה אומר לעם, אחת הפעולות אשר תעשו בבואכם ארצה, היא לנתץ את כל העבודה זרה של העמים אשר בארץ. ממשיך משה ואומר לעם, אתם את עבודת ה' שלכם תעשו במקום אשר יבחר בו ה'. כוונתו של משה הייתה שכל עבודת הקרבנות תהיה במקום אחד.
השאלה שברצוני לשאול, מדוע אנו מצווים להקריב קורבנות דווקא במקום אשר יבחר ה' ולא בכל מקום שנחפוץ?
תשובה: הציווי של הקרבת קורבנות במקום אשר יבחר ה' בא בסמוך לציווי של להכרית ולנתץ ולשבור את כל העבודה הזרה מהארץ. הפירוש של סמיכות זו, לומר שאנו מצווים לעקור עבודה זרה המאמינה בריבוי אלילים ואח"כ לבנות מקום לעבודת ה'. אחר שנגמור לבנות מקום זה, נקריב קרבנותינו רק במקום הזה. הסיבה שאנו מצווים להקריב רק במקום הזה היא, שהקרבת קורבנות הייתה היחס הכי אישי של האדם עם הקב"ה. ובגלל החשש שאם יקריבו בכל מקום יכולים להבין שיש הרבה אילים מפני כך הציווי שמבטא את היחס הכי אישי נעשה במקום אשר יבחר ה' וכך אנו זוכים להבין קצת שהקב"ה אחד.
תפילה לזכות להבין קצת באחדות הבורא
אשא תפילה.
מי ידמה לך ומי ישווה לך.
אתה אחד ומיוחד.
אתה הכל והכל בך.
מה נדבר ומה נאמר עליך.
אם נדבר רק נגרע ממך.
לכן אחד ומיוחד גלה לנו מעט מאחדותך.
בזכות גלוי זה נעמיק ונדע מעט אודותיך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה