פרשת פינחס: הכנות לשלב הבא

"לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות" (במדבר כו,נג)
"ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל" (במדבר כז,יב)
"צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו" (במדבר כח,ב)
פרשת פנחס עוסקת בהכנות לארץ ישראל. קיימות שלוש פרשות העוסקות בנושא זה.
א. מפקד בני ישראל לצורך קבלת נחלה של כל שבט ושבט.
ב. הקב"ה מצווה את משה לעלות להר העברים ולראות את הארץ ובנוסף העברת ההנהגה ליהושע.
ג. הקב"ה מורה לנו מה להקריב בכל מועד ומועד.
פרשתנו נאמרת בשנת הארבעים לצאת בני ישראל ממצרים. בני ישראל נמצאים על מפתן ארץ ישראל. מפני זה הם צריכים לדעת את שלושת הפרשיות האלה.
ראשית הם צריכים לדעת היכן הם יישבו. ידיעה זו, נותנת להם ביטחון שהם יגיעו לארץ ויתיישבו בה איש איש בנחלתו.
שנית, הידיעה שמשה רבנו לא יכניס אותם לארץ. בפרשה זו הקב"ה מורה למשה לעלות להר העברים וכן העברת ההנהגה ליהושע.
שלישית, אחר שתי הידיעות האלה המקנות לבני ישראל ביטחון בדרכם החדשה, הקב"ה מורה לבני ישראל את עבודת הקרבנות במועדים השונים, שזו הייתה עיקר עבודת ה' בזמנם
פרשה זו מלמדת אותנו שצריך או כדאי להתכונן לכל משימה שיש לנו.
תפילה לתכנן לפני משימה
תפילה לריבון העולם.
אתה בראת אותנו עם תכונות טובות ונהדרות.
אנחנו כמהים לקדם עולמך ולהשתמש בכל התכונות הטובות והנהדרות שהענקת לנו.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לנו תבונה רגע לפני ביצוע משימתנו לתכנן אותה בצורה הכי טובה שבאפשרותנו.
בזכות תבונה זו, נקדם את עולמך היטב יותר.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה