פרשת עקב: בכל מאודך

"וְאָמַרְתָּ בִּלְבָבֶךָ כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזֶּה" (דברים ח,יג)
משה ממשיך בנאומו ומזהיר את העם לשמור את מצוות ה' בארץ. משה נותן הסבר לאזהרה זו וכך הסברו. בהליכה במדבר בני ישראל הרגישו את הקב"ה באופן קבוע. לדוגמה, בהורדת המן כל יום במשך ארבעים שנה או בבגדיהם אשר לא יתיישנו במשך כל השנים האלה. משה ממשיך את הסברו ועתה כאשר אתם תגיעו לארץ המובטחת והטובה, תשכחו את ה' ומצוותיו ותגידו על כל הנעשה בארץ, כוחי ועוצם ידי וכו'. לכן משה מזהיר את העם לשמור את מצוות ה' בארץ.
מה משה התכוון לומר לעם ולנו במשפט כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה?
משה אומר שעלינו לזכור ולעבוד את הקב"ה בכל עת. הנטייה הטבעית שלנו לעבוד את הקב"ה ולדקדק במצוות ולהתפלל בדבקות כאשר מצבנו לא הכי טוב או מצבנו רע. אך כאשר אנו חשים טוב או בשגרה, אנו נוטים הרבה פעמים לשכוח את ה' ולייחס את מעשינו והצלחותינו רק אלינו ולא גם להקב"ה. לכן משה מנסה לומר לנו מאחורי דבריו שעלינו לצרוב בתודעתנו את קיום ונוכחותו המתמדת של ה' . השאלה שעתה צריך לשאול, מהי הדרך לצרוב בתודעתנו דבר זה. אין דרך אחת לעשות זו, אלא לכל אדם יש לו את הדרך שלו לעשות זו. אני יכול רק להמליץ דבר אחד. להיאחז בדרך שבנתה את תודעתנו עד כה ועליה לבנות את המשך תודעתנו. הסיבה שאני ממליץ על הדרך של בניה על גבי בניה היא, שכל בניה של תודעה זו עבודה קשה ואחר שסיימנו לבנותה היא יושבת היטב בקרבנו ולכן כדאי להמשיך לבנות את תודעתנו מהתודעה שקיימת כבר.
תפילה להגדיל את תודעתנו עוד
למנצח על הכל.
אתה בורא הכל ואתה שולט על הכל.
אנו ברואיך דלים בשכלנו קשה עלינו הבנה זו שאתה הכל.
אנא אדון הכל תן לנו את כוח ההתמדה לשבת ולהתבונן מעט בתודעתך הגדולה.
הוסף לנו זמנים להתבוננות זו.
בזכות התבוננות זו נזכה להגדיל את תודעתנו בך וכך נדעך בכל מאודך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה