פרשת משפטים: פועלים מתוך חלק א-לוה ממעל

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.
של מה ואלה המשפטים?
של עשרת הדיברות אשר הקב"ה הורה לישראל
ועתה הקב"ה מורה לנו את המשפטים היוצאים מעשרת הדיברות.
לדוגמה, הדיבר הראשון, "אנוכי" משפטיו היוצאים ממנו הם דיני עבד עברי.
השאלה שצריכה להישאל עתה,
מדוע הקב"ה מורה לנו את אלה המשפטים? האם אין אנו יכולים בשכלנו להוציא משפטיו לאור?
ידוע שמשפטי ה' אמת.
הקב"ה חפץ שנדון בעזרת משפטיו.
בעת הדיון והעיסוק במשפטיו, אנו מגלים חלק א-לוה ממעל.
כיצד התגלות זו פועלת?
הא-לוהים הוא הכל.
הוא הטבע, האנושות, התורה וכו'
לדוגמה, כל אחד מאתנו מייצג חלק מהא-לוהים.
מפני שהא-לוהים שותף בהולדתנו כמו שהורינו ילדו אותנו.
כך תורתו, כאשר אנו מקיימים את תורתו או מצווה אחת, בכך אנו מגלים חלק מהא-לוהים.
גלויים אלו מטילים עלינו אחריות גדולה וכבדה מאד משני צדדים.
צד אחד, האדם הלומד והמתעסק והפוסק בתורת ה', חייב להשתדל לדייק את לימודו.
שאם אינו מדייק את לימודו הרי הוא ח"ו מגלה חלק מהא-לוהים שאינו שייך ונכון.
צד שני, התלמיד הלומד מפי מורו או מרבו והשואל בדבר הלכה, חייב להשתדל לברר ולהבין ולעשות את לימודו באופן המדויק ביותר.
שאם לא בירר ולא הבין ולא עשה באופן המדויק ביותר, הרי הוא מגלה חלק מהא-לוהים שאינו שייך ונכון.
אם כך, כאשר שאנו באים להתעסק בתורת ה' משני הצדדים שבארנו זה עתה,
כדאי לנו לגשת להתעסק בה מתודעה שבכל התעסקות בה אנו מגלים חלק א-לוהים.
כך נזכה בע"ה לרצון גדול מאד ללמוד, לשמור ולקיים את כל דברי תורתך באהבה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה