פרשת מקץ: יגעת ומצאת תאמין

רובה של פרשתנו עוסק  בירידת אחי יוסף כדי להביא אוכל לביתם.

כאשר הם מגיעים למצרים מתחילה פרשה נוספת של מפגש עם יוסף.

לכאורה מדוע יוסף לא מתוודע מיד לאחיו או מדוע אחיו לא שואלים האם יוסף במצרים. הלא אחיו ידעו שיוסף הורד מצרימה.

לדעתי אם יוסף היה מתוודע מיד לאחיו או אחיו היו שואלים עליו , אירוע כזה היה חוזר על עצמו פעמים נוספות.

הסיבה שאירוע כזה של מכירת אדם היה חוזר על עצמו, מפני שבני אדם היו יכולים לחשוב שתמיד יהיה קל למצוא את האדם המבוקש ולכן אין בעיה למכור אנשים.

היגיעה והמאמץ ולאחר מכן מציאת יוסף, נותנת לנו מודעות שלא כל כך מהר כדאי למכור לעבדות.

עתה אנחנו נמצאים בימי החנוכה, שבהם מצאו כד אחד עם שמן טהור.

שוב החיפוש והמציאה של כד אחד של שמן טהור, מראה לנו שצריך להיזהר בטומאה וטהרה.

היגיעה והחיפוש תמיד משאירים בנו רצון לחפש  ולמצוא את הדבר האמיתי.

הרצון למצוא דבר אמיתי, הוא, לדעתי, מראה על אמונה.

שבת שלום וחנוכה שמח

שאול ענבר

השאר תגובה