פרשת כי תצא: מסלול אחד ומסלול שני ומסלול משולב

"וַהֲבֵאתָהּ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְגִלְּחָה אֶת רֹאשָׁהּ וְעָשְׂתָה אֶת צִפָּרְנֶיהָ" (דברים כא,יב)
פרשת כי תצא פותחת בפרשת אשת יפת תואר. הפרשה מדברת על אישה יפה ונוכרייה הנשבית בזמן המלחמה. אישה זו, מובאת לבית שובה ועוברת תהליך קבלה כמתואר בפסוק המצוטט למעלה. לאחר הליך זה, אישה יושבת חודש בבית שובה. כחלוף לו החודש הזה, שובה צריך לקבל החלטה אם הוא רוצה לשאת אישה זו או לאו. אם שובה רוצה בה הוא נושאה לאישה. אך אם שובה מחליט שאינו חפץ לשאת אותה, אישה זו יוצאת לחופשי ואינה חייבת לתת דבר עבור שהותה בבית שוביה.
המפרשים פירשו את ה טעם של הליך קבלה זה בשני כיוונים.
האבן עזרא מסביר, שאישה זו עוברת תהליך של ניוול, ששובה לא כל יחפוץ לשאת אותה לאישה.
הרמב"ן מסביר, שלאישה ניתנת הרשות "להתאבל" על משפחתה בחודש הראשון לשביה. לכן מרשים לה לנוול כך את גופה.
לענ"ד, הרמב"ן רואה בתהליך זה, תהליך הסתגלות למצבה החדש, שהוא גם סוג של תהליך קבלה.
ברצוני ללמוד משני ההסברים אלה, לזוגיות בין איש לאישה.
האבן עזרא מכוון בהסברו, לאיש שצריך לעבור תהליך עם עצמו בטרם יקבל החלטה בדבר נישואיו.
הרמב"ן מכוון בהסברו, לאישה שצריכה לעבור תהליך עם עצמה בטרם תקבל החלטה בדבר נישואיה.
ברצוני לומר שאחר ההחלטה של שני בני הזוג על נישואיהם, עדיין כל אחד מבני הזוג צריך לעבור תהליך עם עצמו ובנוסף לעבור תהליך ביחד על דבר הזוגיות.
תפילה: בקשה לעשות תהליך של אמת עם עצמי
אשא תפילה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל זמן.
הא-ל אשר נתן לי דעה צלולה ותבונה ישרה.
הא-ל אשר הטמיע בי יכולת ראיה רחבה ועמוקה.
תודה על הכל.
תודה על דעה צלולה ותבונה ישרה.
תודה על יכולת ראיה רחבה ועמוקה.
תודה על מבט שהטבעת בי.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
אתה שולט על הכל ובידך הכל.
תן לי את הכוח ואת העוז להתבונן על עצמי ולעשות את הכי טוב עבורי.
שאעז להקדים את עצמי לפני אחרים.
ואדייק את רצונותיי לפניי ולפניך.
מעבודה זו אצמח ואגדל ואמשיך בתהליך זה גם עם נאוות ביתי.
בזכות תהליך זה, נקיים בניין עדי עד.
בית אשר יהיה בו שמחה וקדושה.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה