פרשת כי תצא: לחוש ביום יום את ה'

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו" (דברים כב,ח)

פרשתנו מונה מספר רב של מצוות. חלק ממצוות אלה הן  מצוות שכל אדם בעל הגיון היה מבצע אותן ללא כל הוראה מהקב"ה או מאדם אחר. לדוגמה המצווה בפסוק המצוטט למעלה. המצווה היא, לבנות מעקה לגג של ביתנו שלא ייפול ממנו איש. 

אעסוק בשאלה מדוע הקב"ה מורה לנו את מצווה זו? לכאורה מצווה זו ברורה והגיונית אשר כל בר דעת מיוזמתו היה מתקין מעקה שלא יפגע איש בביתו. 

שתי תשובות לשאלה זו, אתן. 

  • הקב"ה מצווה אותנו גם מצוות הגיוניות, מפני שיהיה ברור לכולם שכך צריך לעשות ושלא יהיה אפשרות לתרץ תירוצים מדוע לא לבנות מעקה. 
  • הקב"ה מצווה אותנו מצוות, שבדרך זו נחוש ביום יום את שמו ונפיץ את שמו ברבים. כלומר שכאשר אנו מקיימים מצוות, בכך אנו מקיימים את דבר ה' בעולם ובכך אנו חשים את ה' ונפיץ את דבר ה' בעולם. היאך נגיע למצב שנחוש את ה' ונהיה כמהים להפיץ את שם ה' בכל עת? הדרך להגיע לדברים אלה, היא שונה אצל כל אדם ואדם. אספר על דרכי. בכל שנות חיי, אני משתדל ללמוד תורה בכל דרך שאני חפץ בה לעומקה ולהבין עד כמה דעתי מגעת בלימוד זה. דעתי מגעת בלימוד זה כאשר לימוד זה התיישב על דעתי והפנמתי לימוד זה ורכשתי אותו. אחר שעברתי תהליך זה, בע"ה וביכולתי לחוש ביום יום את ה' ולהפיץ את שמו הגדול בעולם. 

תפילה לחוש ביום יום את ה'  

אשא תפילה לאדון הכל. 

אתה בראת עולם. 

הוספת להעניק לנו את כלי חמדתך. 

אנו צריכים ללמוד, לרכוש ולהפנים את כלי חמדתך. 

בזכות כל אלה, נחוש ביום יום אותך ונפיץ את שמך בעולם. 

ברוך אתה שומע תפילה. 

שבת שלום  

שאול ענבר

השאר תגובה