פרשת חקת: פספוס של משה ואהרן

ישראל מתלוננים במסעם במדבר, כהרגלם.
תלונתם הפעם, שאין להם מים לשתות.
עקב כך, הקב"ה אומר למשה ואהרן להקהיל את ישראל לסלע עם המטה ולדבר אל הסלע ויצאו ממנו מים.
למרות צווי ה', משה מקהיל את ישראל ומכה בסלע פעמים.
מדוע משה עובר את דבר ה'?
משה והעם זוכרים שבעזרת המטה נעשו להם ניסים.
עקב כך, משה חשב שבעת הזו הכאת הסלע תועיל למבוקשם של ישראל למים (כמו בפעמים הקודמות, שהמטה סייע להם) וכך תסתיים תלונתם העכשווית.
כך שמשה היכה בטבעיות בסלע.
בפעולה זו משה עובר על צווי ה' וגם אינו מוסיף לעם רמה נוספת באמונת ה'.
אילו משה היה עושה כציווי ה', משה היה יכול להעלות את העם דרגה נוספת באמונת ה'.
מפני שכל שינוי בביצוע הנס, מעלה את האדם באמונת ה'.
כאשר האדם רואה את הנס מתבצע בדרך שונה מהרגיל, בעיני האדם חל שינוי באמונה.
המאמין חווה דרך נוספת לעשיית נס וכך אמונתו מתחזקת.
משה ואהרן הורידו את אמונתם של ישראל שלא דיברו אל הסלע.
אהרן הוריד את אמונת ישראל, בכך שלא הניע את משה מלהכות בסלע.
במעשה של הורדת האמונה, אי-אפשר להמשיך להנהיג את ישראל.
מפני כך, משה ואהרן לא הכניסו את ישראל לארץ.
שבת שלום
שאול ענברי

השאר תגובה