פרשת ויקרא: להוציא לאור שלימות פעולותיו

השבת אנו פותחים בסימן טוב את ספר עבודת ה'.
הקב"ה מזמין אותנו, בניו החביבים לעבודת ה'
המורה להקריב קורבנות לה'.
כל הקורבנות רצויים וחביבים לפני ה' יתברך.
אך קורבן העולה העולה כליל לה', רצוי וחביב לפני ה' ביותר.
מפני שקורבן זה עולה כליל לה' ואינו נאכל כלל.
מפני כך כתוב על קורבן זה, "אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחוֹחַ לַה'".
בקורבן זה אנו מבטאים את עבודת ה' השלמה והטהורה ללא קבלה וללא תמורה.
אלא כל העבודה הזו היא לשם ה'.
בעצם העבודה הזו אנו מוצאים באופן טהור ומזוקק ומושלם, שלימות פעולותיו לאור.
היאך עבודה זו מוציאה לאור שלימות פעולותיו?
כאשר אנו מקריבים קורבן עולה או קורבנות אחרים, אנו למעשה עושים פעולות בנשמותינו ובגופינו.
דוגמה, עצם ההקרבה מסמל שהיינו צרכים להקריב את עצמנו.
לכן בהקרבה זו, אנו מבטאים את הקריבה הכי קרובה שלנו לה'.
ומפני כך קרבה זו היא, לענ"ד הקטנה, להוציא שלימות פעולותיו לאור, באופן הטהור ומזוקק ומושלם.
דבר זה, לא בא להוציא את שאר מצוות ה' שגם הן באות להוציא שלימות פעולותיו לאור.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה