פרשת וזאת הברכה: ברכות וסיכום

"וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱ-לֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מוֹתוֹ" (דברים לג,א)
"וְלֹא קָם נָבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה אֲשֶׁר יְדָעוֹ ה' פָּנִים אֶל פָּנִים" (דברים לד,י)
פרשת וזאת הברכה שבה משה רבנו מסתלק לבית עולמו, משה מברך את עם ישראל ולאחר מכן משה מסתלק והתורה מסכמת את תקופת משה.
השנה ראינו שבכל ספר נמצא סיכום וברכות ואנחנו סיכמנו כל ספר וברכנו את עצמנו. גם עתה נעשה כך, נזכיר את הסיכום ואת הברכות שראינו בסוף כל ספר וספר.
בראשית: יעקב אבינו מברך את בניו לפני הסתלקותו לבית עולמו. חלק מהברכות האלה הן הוכחה על מעשיהם בעבר.
שמות: סיכום בניית המשכן ע"פ חומריו ומה נעשה בכל חומר. בסופו של סיכום זה, הקב"ה משרה שכינתו על המשכן וזו ברכתו של הקב"ה לעם ישראל.
ויקרא: הקב"ה יברך אותנו כאשר נשמור את מצוותיו וכאשר ח"ו אם לא נשמור את מצוותיו, הקב"ה יקלל אותנו. בסוף הפרשה נאמר בתור סיכום, שאת כל המצוות עד לכאן, ציווה ה' בהר סיני את כל ישראל.
במדבר: התורה מסכמת את מסעות בני ישראל במדבר מיציאת מצרים עד ערבות מואב והקב"ה מברך את בני ישראל בכך שהם נדדו רק בין ארבעים ושנים מקומות במשך ארבעים שנה.
עתה ניגש לסיכום של ספר דברים ונברך את עצמנו לקראת התקופה הבאה ומחזור חדש של קריאת התורה.
בסימן טוב פתחנו את ספר דברים. הקב"ה הורה לנו לרשת את הארץ בפועל. מכאן היסקנו שע"מ לרכוש דברים צריך לעשות מעשה בפועל.
משה רבנו מתחנן מעמקי נפשו שהקב"ה יבטל את גזרתו שהוא לא יכנס לארץ ישראל ואני התפללתי מעמקי נפשי ביום הולדתי.
הקב"ה מזכיר לנו את השעות הקשות שחווינו בעת נדודינו במדבר, התפללנו, צעקנו, התלוננו וכו' לה'. בעת הזו גם הקב"ה מזהיר אותנו שלא נשכח אותו כאשר נאכל לשובע ונשב בבתים טובים. פרשה זו מלמדת אותנו שאנחנו תמיד צריכים להודות ולזכור את הקב"ה, בשעות טובות ובשעות קשות.
חייבים לאבד ולהשמיד ע"ז בארץ ישראל כדי שלא נספוג אותה ונשכח את ה'. פרשה זו מלמדת שכדי לעבוד את ה' בצורה אמתית, דרושה התנתקות מדברים מסוימים ומתרבויות מסוימות.
כדי לשפוט בצדק יש לרדת לעומקם של דברים. אנו למדים מכאן שלפני שאנו נותנים דעה על מישהו, אנו צריכים לדעת את כל "התמונה" על אדם זה.
ניוול אשת יפת תואר. אפשר לראות תהליך זה גם בשביל האישה וגם בשביל השובה. ראייה זו מלמדת אותנו שכל אחד מבני הזוג צריך לעבור תהליך בעצמו וגם לעבור תהליך ביחד.
הדבר האחרון שהקב"ה רוצה לעשות ועושה, הוא לקלל בני אדם. מידה זו של הקב"ה מלמדת אותנו שאסור לנו לקלל אף אדם.
ניתנה רשות בחירה לאדם לבחור כיצד לחיות את חייו. האם לחיות את חייו במיטב האפשרי או לקטר על חייו.
לא לנטוש את דרך ה' אחרי הסתלקותו של משה רבנו. כיצד נעשה זאת, נהפוך בתורת ה' עד שנמצה את לימודינו.
לגלות את אמונתינו בדרכים שונות, כגון בהתבוננות בטבע.
במה אברך את עצמי ואת כל מי שרוצה להתברך מברכתי.
שנה טובה לכולם.
שנת פוריות בגשמיות וברוחניות.
שנה של חידושי תורה.
שנה של עבודת ה' ויראת שמיים.
שנה של הפנמת תובנות משנה שעברה והוצאתן לפועל.
שנה שיתקיימו כל משאלות ליבנו.
חג שמח
שאול

השאר תגובה