פרשת ואתחנן: יש כוח גדול באחד

"שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד" (דברים ד,ו)
בפרשתנו הקב"ה מזכיר לעם ישראל לשמור ולעשות את המצוות בארץ ישראל וכן הקב"ה אומר מהי הסיבה לשמור את המצוות ולבסוף הקב"ה מבטיח שיהיה טוב לעם ישראל כאשר נשמור את המצוות בארץ. אחר פסוקים אלה מופיע הפסוק המצוטט למעלה. הסיבה שהפסוק מופיע כאן, מפני שבארץ ישראל בעת ההיא קיימת עבודה זרה גדולה מאד. לכן פסוק זה נאמר כאן שעם ישראל יזכור תמיד ובמיוחד עם כניסתו לארץ שה' אחד ןיזהר מלעבוד עבודה זרה.
ברצוני להבין במקצת את אחדות הבורא ומה זה אומר לנו.
אחדות הבורא הוא, כביכול כל הפעולות של הבורא, הן פעולות המתבצעות בו זמנית. לדוגמה: הקב"ה יכול להטיב עם ברואיו ובאותו זמן, הקב"ה יכול לכעוס ויכול להשמיד את ברואיו. דבר זה קשה להבנה בשכלנו. מפני ששכלנו אינו רגיל לחשוב באחדות, אלא שכלנו רגיל לחשוב על כל דבר לחוד ולכן אין אנו יכולים להבין דבר וחצי דבר על אחדות ה' בעולם. היאך היא פועלת ומה יתרונה בעולם. אך אם נבין מה יתרון האחדות של האדם, אולי כך נבין במקצת את מושג אחדות ה'.
אנחנו נדמיין לרגע קט שכל אחד מאיתנו היה אחד ללא הפרדה בין הדברים. לדוגמה, היינו שמחים ובו בזמן היינו עצובים. התוצאה המידית הייתה איזון בין המצבים האלה והגעה לנקודת האמצע ללא מאמץ כלשהו להגיע אל נקודה זו. מפני שכאשר שני כוחות ניגודיים פועלים באותה עצמה סופם להגיע לנקודת איזון שהיא נקודת האמצע.
בתיאור שעתה תיארתי יש בו כוח גדול מאד בדרכו של הקב"ה לנהל את עולמו.
אנחנו לא נוכל לעולם לנהל את עולמנו באחדות, מפני שאין אנו אחד ואין אנו פועלים באחדות. אך אנו יכולים לנסות להבין את דרכו של הקב"ה לנהל את עולמו בצורה של אחדות על מנת שננהל את עולמנו בצורה טובה יותר.
תפילה לחשוב במקצת כבורא
תפילה לא-להים.
אתה בראת אותנו מאורך האציל והטהור.
אנו יכולים להשתמש בכל מה הענקת לנו.
אך אין ביכולתנו ליישם את כל אורך.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לנו לחשוב ולעשות במקצת ממתנך.
בזכות נתינה זו, נטיב קצת בעולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה