פרשת במדבר: הכל סביב המשכן והמקדש

בפרשת במדבר מופיעים סדר הליכת ישראל במדבר.

לכל שבט ושבט היה מיקום מסוים שבו הוא נסע קבוע.

דוגמה: שבטים יהודה, יששכר וזבולון תמיד הלכו בצד מזרח.

כך שכל שבטי ישראל היו מסודרים בצורת ריבוע.

היכן היה מקומו של שבט לוי?

שבט לוי עם אוהל מועד, הלך במרכזו של מסע ישראל.

מדוע שבט לוי לא הלך בראש?

שאלה זו מתעוררת בעקבות ששבט לוי היה מנהיג רוחני של ישראל.

המנהיג הולך בראש המחנה.

לדעתי התשובה, ששבט לוי וגם אוהל מועד אשר בתוכו נמצאים לוחות העדות, צריכים להיות במרכז המחנה שכל ישראל יהיו שותפים לתורה המונחת בתוך אוהל מועד לצד לוחות העדות.

אם שבט לוי ילך בראש המחנה, יכול להיות שישראל לא יראו את שבט לוי ואוהל מועד ולא ירגישו שייכות לתורה ולעבודת הקודש.

עתה אנו מציינים את יום ירושלים.

המקדש עמד בירושלים וכל עבודת הקודש התרחשה במקדש.

בספר תהילים (מזמור קכב) כתוב, "שֶׁשָּׁ֨ם עָל֢וּ שְׁבָטִ֡ים שִׁבְטֵי־יָ֭הּ עֵד֣וּת לְיִשְׂרָאֵ֑ל לְ֝הֹד֗וֹת לְשֵׁ֣ם יְקֹוָֽק".

אנו רואים שכל או רוב העם עלו למקדש, להיות שותפים בעבודת המקדש.

דבר תורה זה מלמד שלפחות בתקופות מסוימות ישראל רצו להיות שותפים בעבודת המקדש

שבת שלום
שאול ענברי

השאר תגובה